1
00:00:01,180 --> 00:00:04,100
Brzy poté, co jsme se narodily,
Kirinmarova sestra Zero

2
00:00:04,100 --> 00:00:06,860
uvalila na naši matku
Rin kletbu stříbrné šupiny.

3
00:00:06,860 --> 00:00:10,990
Je to kletba, kvůli které
její nositel shnije zaživa.

4
00:00:11,990 --> 00:00:14,910
Navíc je Zero svázána s naší
matkou vláknem osudu.

5
00:00:14,910 --> 00:00:18,580
Díky tomu je nemožné
kletbu zrušit nebo ji porazit.

6
00:00:19,240 --> 00:00:21,500
Abychom zachránily naši matku,
musíme vystopovat Zero

7
00:00:21,500 --> 00:00:24,420
a přerušit její vlákno osudu
dříve, než ji porazíme!

8
00:00:25,170 --> 00:00:28,380
Nemáme čas, abychom tu jen tak postávaly!

9
00:00:29,380 --> 00:00:31,590
Feudální pohádka: Polodémoní princezna.

10
00:00:32,090 --> 00:00:35,550
Půjdeme vpřed i přes překážky osudu!

11
00:00:56,820 --> 00:00:58,320
Kamenná střela!

12
00:01:05,410 --> 00:01:08,380
Vy musíte být Sesshoumarovy dcery.

13
00:01:09,380 --> 00:01:13,880
Pokud vás zničím, budu
považován za mocného démona!

14
00:01:14,840 --> 00:01:16,300
Konečně se ukázal.

15
00:01:16,720 --> 00:01:18,640
Nepolevuj v ostražitosti, Towo.

16
00:01:19,010 --> 00:01:20,510
Kamenné střely!

17
00:01:43,240 --> 00:01:44,080
Setsuno!

18
00:01:44,370 --> 00:01:45,200
Hmm?

19
00:01:50,330 --> 00:01:51,460
Dokázala jsi to, Setsuno!

20
00:01:52,500 --> 00:01:53,340
Ještě ne!

21
00:01:58,630 --> 00:02:00,340
Jde se na to!

22
00:02:01,180 --> 00:02:02,760
Úder cyklónu!

23
00:02:04,220 --> 00:02:05,470
Cože?

........