1
00:00:44,587 --> 00:00:50,009
Legenda o deseti prstenech
se vypráví již tisíc let.

2
00:00:51,969 --> 00:00:56,432
S každou generací příběh košatí.

3
00:00:56,599 --> 00:01:01,395
Avšak v jeho středu je vždy jeden muž.

4
00:01:10,112 --> 00:01:17,119
Prsteny prý našel v kráteru sopky,
nebo je ukradl z jakési hrobky.

5
00:01:19,705 --> 00:01:22,541
Díky nim měl sílu jako bůh.

6
00:01:22,708 --> 00:01:26,212
A dar žít navěky.

7
00:01:32,760 --> 00:01:36,430
Mohl je užívat ke konání dobra.

8
00:01:40,810 --> 00:01:42,978
Ale on toužil...

9
00:01:43,145 --> 00:01:44,855
jen po moci.

10
00:02:26,939 --> 00:02:30,484
Svou armádu nazval Deset prstenů.

11
00:02:32,695 --> 00:02:37,825
Po staletí rozpínali
svou nadvládu do všech koutů světa.

12
00:02:45,166 --> 00:02:48,002
Plížili se stíny,

13
00:02:50,337 --> 00:02:52,381
prováděli vládní převraty

14
00:02:54,925 --> 00:02:58,262
a měnili běh historie.

15
00:03:13,194 --> 00:03:17,489
Po tisíc let se hnal za penězi a mocí.

16
00:03:18,324 --> 00:03:21,452
Ale i tak chtěl víc.

17
00:03:26,665 --> 00:03:29,501
Slyšel jsi legendu o Ta Lo?

18
00:03:29,960 --> 00:03:34,840
Je to skrytá víska plná
mýtických stvoření a prastaré magie.

19
00:03:35,007 --> 00:03:39,970
Tamní lidé ovládají umění boje bohů.

20
00:03:40,262 --> 00:03:42,014
Chci ji najít.

21
00:03:42,181 --> 00:03:45,643
Zajisté. Vyšlu zvěda,
aby tu oblast propátral.

22
00:03:45,809 --> 00:03:48,437
Informujeme vás, pokud něco najde.

23
00:03:50,689 --> 00:03:52,608
Chci tam jet hned.

24
00:04:16,173 --> 00:04:17,341
Ten les...
........