1
00:00:03,086 --> 00:00:04,462
AKO SA SVET ROZŠIRUJE

2
00:00:07,880 --> 00:00:10,800
OBJAVTE PRÍBEHY

3
00:00:15,010 --> 00:00:16,850
TÝCH PREDURČENÝCH

4
00:00:18,930 --> 00:00:20,140
Z KTORÝCH BUDÚ

5
00:00:25,300 --> 00:00:29,350
LEGENDY

6
00:00:30,320 --> 00:00:31,400
Nie som vzorom.

7
00:00:33,650 --> 00:00:35,450
Pre nikoho nie som vzorom.

8
00:00:39,410 --> 00:00:40,540
Nikdy som nebol.

9
00:00:52,800 --> 00:00:54,760
Napadnutý agent,
máme tu bezpečnostné narušenie.

10
00:00:54,840 --> 00:00:56,760
Hore potrebujem dohľad, so zbraňou.

11
00:01:05,690 --> 00:01:07,270
Barton? Tak ako?

12
00:01:07,350 --> 00:01:08,770
Mám ho spomaliť, pane?

13
00:01:08,860 --> 00:01:11,440
Alebo naňho pošlete ďalších chlapov?

14
00:01:12,320 --> 00:01:15,900
Coulson, už sa rozhodnite.
Pretože mu začínam fandiť.

15
00:01:16,820 --> 00:01:18,530
Kde je agent Barton?

16
00:01:18,620 --> 00:01:19,660
Hawk?

17
00:01:19,740 --> 00:01:21,660
Hore vo svojom
hniezde, ako obvykle.

18
00:01:21,740 --> 00:01:24,500
Dal som vám
za úlohu to tu strážiť.

19
00:01:24,580 --> 00:01:26,660
Ja vidím lepšie z diaľky.

20
00:01:27,580 --> 00:01:29,670
Videl ste niečo,
čo mohlo tú vec naštartovať?

21
00:01:31,170 --> 00:01:32,710
Máte guráž.

22
00:01:33,380 --> 00:01:34,670
Barton zradil.

23
00:01:34,760 --> 00:01:36,420
Loki ho nejako očaroval.

24
00:01:38,470 --> 00:01:40,100
Čo si urobil Bartonovi?
........