1
00:00:00,041 --> 00:00:01,205
<i>Viděli jste ...</i>

2
00:00:01,290 --> 00:00:02,305
Prošel jsi.

3
00:00:02,390 --> 00:00:03,843
Dvě kvalifikace
za dva měsíce?

4
00:00:03,928 --> 00:00:06,289
Dělá z TLI skutečnou soutěž.

5
00:00:06,374 --> 00:00:08,219
Právě jsem slyšela, že si
jdeš pro mistra ve střelbě.

6
00:00:08,304 --> 00:00:10,291
Nejsem naštvaná na tebe
a Tana, že jste se zapojili

7
00:00:10,376 --> 00:00:12,112
do soutěže. Jen
se k vám chovám

8
00:00:12,197 --> 00:00:13,956
tak, co teď jste.

9
00:00:14,041 --> 00:00:15,538
Vy jste ti,
které musím porazit.

10
00:00:15,622 --> 00:00:18,497
Neříkal jsi mi, že když chci, aby
se věci změnily, ať jsem tou změnou?

11
00:00:18,581 --> 00:00:19,716
Jakou jsme viděli změnu, synu?

12
00:00:19,800 --> 00:00:23,198
Tahle generační rána, ve
které se pořád někdo nimrá

13
00:00:23,282 --> 00:00:24,860
každých pár desetiletí,

14
00:00:24,945 --> 00:00:27,384
protože se odmítáme poučit.

15
00:00:27,469 --> 00:00:29,235
Možná, že se
poučíme tentokrát.

16
00:00:29,320 --> 00:00:30,727
Viděl jsem Watts v plamenech.

17
00:00:30,812 --> 00:00:32,518
Viděl jsi to v roce 92.

18
00:00:32,780 --> 00:00:34,633
Co uvidí ten kluk?

19
00:01:34,798 --> 00:01:36,299
Myslím, že tenhle je tvůj.

20
00:01:36,384 --> 00:01:38,213
Omylem skončil v mé zóně.

21
00:01:38,298 --> 00:01:39,317
Hoď mi to.

22
00:01:41,111 --> 00:01:42,338
Zní to draze.

23
00:01:42,423 --> 00:01:43,916
Možná se nikdy
nedostal do auta.
........