1
00:00:30,196 --> 00:00:34,659
Čo také slobodné dievča
robí v takom veľkom dome?

2
00:00:34,743 --> 00:00:36,536
Uisťujem ťa, že som vydatá.

3
00:00:37,746 --> 00:00:38,872
Vitaj doma.

4
00:00:38,955 --> 00:00:39,998
Naozaj sa to deje?

5
00:00:40,915 --> 00:00:42,125
<i>Si to naozaj ty?</i>

6
00:00:43,334 --> 00:00:44,627
Áno, moja láska.

7
00:00:45,503 --> 00:00:47,547
A žili šťastne až kým nepomreli.

8
00:00:48,006 --> 00:00:49,215
<i>Wanda...</i>

9
00:00:49,299 --> 00:00:51,009
<i>Wanda, počuješ ma?</i>

10
00:00:52,635 --> 00:00:56,765
<i>Nejde tu o nezvestnú osobu, kapitán
Rambeauová, ale o nezvestné mesto.</i>

11
00:00:57,474 --> 00:00:58,349
Zdravím, susedia!

12
00:01:00,351 --> 00:01:02,187
Niečo tu nesedí, Wanda.

13
00:01:04,439 --> 00:01:06,649
Sme na neprebádanom území.

14
00:01:09,652 --> 00:01:11,613
- Je mŕtvy, však?
- Ale kde je Rambeauová?

15
00:01:13,990 --> 00:01:15,325
- Wanda!
- Kto si?

16
00:01:15,408 --> 00:01:17,160
<i>Prišla si nám pomôcť?</i>

17
00:01:19,662 --> 00:01:23,750
Maximoffová vo svojom smútku,
drží tisíce ľudí ako rukojemníkov.

18
00:01:25,043 --> 00:01:26,878
Nedovoľ, aby z teba urobil záporáka.

19
00:01:30,256 --> 00:01:31,424
A možno už aj ním som.

20
00:01:33,676 --> 00:01:34,969
<i>Čo je smútok,</i>

21
00:01:35,512 --> 00:01:37,722
<i>ak nie pretrvávajúca láska?</i>

22
00:01:39,724 --> 00:01:41,142
<i>Neboj sa zlato.</i>

23
00:01:42,268 --> 00:01:44,229
Všetko mám pod kontrolou.

24
00:01:46,773 --> 00:01:48,399
<i>Nevieš, čo si rozpútala.</i>
........