1
00:00:24,525 --> 00:00:28,028
Pred mesiacom sa
nám zrútil svet.

2
00:00:28,111 --> 00:00:31,532
Náš milovaný otec nás nechal
samých vo svete pravdy.

3
00:00:32,616 --> 00:00:36,870
V Gemare, v Maseches shabbos sa píše,
že až po 30 dňoch od úmrtia,

4
00:00:37,663 --> 00:00:40,123
pokiaľ sú kosti
stále obalené mäsom,

5
00:00:40,249 --> 00:00:43,335
všetko, čo mŕtvemu poviete,

6
00:00:43,919 --> 00:00:45,587
niftar započuje.

7
00:00:45,837 --> 00:00:49,424
Až kým nebude
jeho osud spečatený.

8
00:00:50,300 --> 00:00:54,179
Preto dnes, na tridsiaty deň,

9
00:00:55,556 --> 00:00:57,808
ti chceme povedať, otec,

10
00:00:59,226 --> 00:01:01,812
že nás to mrzí.
Odpusti nám prosím,

11
00:01:01,812 --> 00:01:03,981
ak sme ťa niekedy urazili,

12
00:01:05,274 --> 00:01:07,651
ak sme ti niekedy ublížili.

13
00:01:08,402 --> 00:01:12,322
Všetko sme robili
na tvoju počesť.

14
00:01:12,489 --> 00:01:13,532
Ďakujem.

15
00:01:25,877 --> 00:01:27,087
Dobre.

16
00:01:27,504 --> 00:01:30,674
Takže, kde sme skončili?

17
00:01:32,426 --> 00:01:33,927
Kto o tom rozhodol?

18
00:01:34,011 --> 00:01:37,723
Arye o vrchnej časti
a mama o spodnej.

19
00:01:37,806 --> 00:01:39,182
Rozumiem.

20
00:01:40,517 --> 00:01:42,519
"Milovaný a milujúci."

21
00:01:43,145 --> 00:01:45,897
- Máš s tým nejaký problém?
- Ani nie.

22
00:01:45,981 --> 00:01:49,276
Ale oboje je lož.

23
00:01:49,359 --> 00:01:52,487
Dôležité je, že tak si
........