1
00:00:06,083 --> 00:00:10,916
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:17,375 --> 00:00:20,500
{\an8}<i>Krájím brambory na talarky.</i>

3
00:00:20,583 --> 00:00:22,583
{\an8}<i>Mým hezkým nožíkem... Řízy, říz...</i>

4
00:00:24,583 --> 00:00:28,916
{\an8}<i>Jak to sakra</i>
<i>ve filmech krájí tak na tenko?</i>

5
00:00:29,000 --> 00:00:32,458
{\an8}<i>To nejde. A všude jsou ty flíčky od hmyzu.</i>

6
00:00:32,541 --> 00:00:35,416
<i>Kdybych je všechny vykrojil,</i>
<i>nic mi nezbyde.</i>

7
00:00:35,500 --> 00:00:36,916
<i>Nevypadá to tak špatně.</i>

8
00:00:37,000 --> 00:00:42,875
<i>Hodně lidí neví,</i>
<i>že název talarky pochází od tolaru,</i>

9
00:00:42,958 --> 00:00:47,125
<i>starý mince, která byla původně hranatá.</i>

10
00:00:47,208 --> 00:00:49,458
<i>Aspoň si to myslím.</i>

11
00:00:49,541 --> 00:00:53,250
<i>Teď je překrojíme, ale opatrně,</i>

12
00:00:53,333 --> 00:00:57,958
<i>abych se zase nepořezal...</i>
<i>Kurva, to jsem neměl říkat.</i>

13
00:00:59,958 --> 00:01:04,333
<i>Tajemství výborných talarek je...</i>
<i>Vlastně nemám ponětí.</i>

14
00:01:04,416 --> 00:01:08,208
<i>Kdybych ho znal,</i>
<i>byly by moje talarky vynikající</i>

15
00:01:08,291 --> 00:01:09,458
<i>a ne sotva poživatelný.</i>

16
00:01:09,541 --> 00:01:11,166
<i>Ale mně to stačí.</i>

17
00:01:11,250 --> 00:01:15,375
<i>Každopádně je jedno, co jíš,</i>
<i>hlavně když k tomu máš dobrý pití.</i>

18
00:01:15,458 --> 00:01:19,250
<i>Vydrž, lásko moje, už jen chvíli.</i>

19
00:01:19,333 --> 00:01:24,750
<i>Postarám se o to základní,</i>
<i>a možná skončíme v trojce.</i>

20
00:01:24,833 --> 00:01:28,708
<i>Já, ty a tvoje snědá kámoška.</i>

21
00:01:30,166 --> 00:01:31,125
<i>Co je?</i>

22
00:01:31,208 --> 00:01:34,500
<i>Sporák byl zapnutej a bomba je prázdná.</i>

23
00:01:34,583 --> 00:01:40,958
<i>Já to neudělal. Zámek byl sice rozbitej,</i>
<i>ale nic mi tu nechybělo.</i>
........