1
00:00:06,083 --> 00:00:10,916
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:18,041 --> 00:00:24,083
{\an8}Zygmunte, počkej, sakra! Nikdo nás nehoní!

3
00:00:24,166 --> 00:00:26,125
{\an8}Proč utíkáme?

4
00:00:26,208 --> 00:00:30,666
{\an8}Bożydare, ty jsi idiot,
za čtvrt hodiny je půlnoc!

5
00:00:30,750 --> 00:00:33,208
{\an8}Zavřou obchod s chlastem!

6
00:00:33,291 --> 00:00:35,708
Tak to musíme dělat!

7
00:00:36,750 --> 00:00:38,416
MLÉČNÁ FARMA
SVATÁ KRÁVA

8
00:00:38,500 --> 00:00:40,791
{\an8}- Mrtvá.
- Spíš ukousaná k smrti.

9
00:00:40,875 --> 00:00:42,375
{\an8}To je třetí tento týden.

10
00:00:42,458 --> 00:00:43,791
Šéfe, máš představu, co to udělalo?

11
00:00:43,875 --> 00:00:46,791
Asi kráva, ale nic bych nedal za koně.
Nejsem cowboy.

12
00:00:46,875 --> 00:00:50,416
- Rozhodně kráva.
- Jo, ale co ji zabilo?

13
00:00:50,500 --> 00:00:55,375
Kdybych si měl tipnout... Nevím, třeba...

14
00:00:56,458 --> 00:00:58,333
A kurva! Krávodlak!

15
00:00:59,708 --> 00:01:01,416
Sorry, hýbe se moc rychle!

16
00:01:02,000 --> 00:01:05,041
Dej mi tu pušku nebo zařvem!

17
00:01:08,791 --> 00:01:13,916
Pane jo! Kdyby ti tak šlo házení lopatou,

18
00:01:14,000 --> 00:01:17,375
byli bysme milionáři.
Mám vedlejšák na stavbě...

19
00:01:17,458 --> 00:01:21,208
- Málem jsi mi ustřelil nohu!
- To se zahojí.

20
00:01:21,291 --> 00:01:23,750
Zraněná noha je lepší než ukousnutá hlava.

21
00:01:23,833 --> 00:01:26,250
Máme tu vlkodlaka.

22
00:01:27,291 --> 00:01:29,583
Vlkokurva! Bolí to jak kurva!

23
00:01:29,666 --> 00:01:32,375
Předkožko, musíš tady tak řvát?

24
........