1
00:00:06,083 --> 00:00:10,916
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:21,250 --> 00:00:23,791
Skopová hlavo, odvez mě domů.

3
00:00:23,875 --> 00:00:25,458
Už tu buchtu nechci.

4
00:00:25,541 --> 00:00:28,708
{\an8}Slyšíš, Hubeňoure? Srágora chce vycouvat.
Dlužíš mi pětku!

5
00:00:28,791 --> 00:00:32,208
{\an8}Řekni Srágorovi, že jestli kvůli němu
prohraju pětku, nakopu mu prdel.

6
00:00:32,291 --> 00:00:33,750
{\an8}- Slyšels ho?
- Jo.

7
00:00:33,833 --> 00:00:35,916
{\an8}Skopová hlavo, řekni Hubeňourovi,
ať si tam jde sám.

8
00:00:36,000 --> 00:00:40,166
Co je, Srágoro? Seš teplej? Jdeme!

9
00:00:40,250 --> 00:00:42,625
Narozky máš jednou za život.

10
00:00:42,708 --> 00:00:47,041
Skopová hlavo, řekni Srágorovi, že jestli
dneska nezasune, bude teplouš už do smrti.

11
00:00:47,125 --> 00:00:50,458
Řekni Hubeňourovi,
že i když jsem nezasunul,

12
00:00:50,541 --> 00:00:54,041
nejsem to já, kdo posílá kámošům
teploušský videa.

13
00:00:54,125 --> 00:00:56,458
- To bylo ze srandy.
- To určitě.

14
00:00:56,541 --> 00:01:00,458
Takže když minulej víkend Skopová hlava
vytuhnul a tys mu strčil prst do řitě,

15
00:01:00,541 --> 00:01:01,875
taky to bylo ze srandy?

16
00:01:02,708 --> 00:01:05,375
- O čem to mluví?
- Jen mele kraviny.

17
00:01:05,458 --> 00:01:08,791
- Měl jsem prst v řiti?
- Zapomeň na to. Kecal jsem.

18
00:01:10,291 --> 00:01:12,625
Tak jdeme dovnitř. Mám přece 18tiny!

19
00:01:12,708 --> 00:01:18,208
To je řeč! Srágora přijde o věnec!

20
00:01:19,041 --> 00:01:20,000
NOČNÍ KLUB PALACCO

21
00:01:20,083 --> 00:01:23,541
- Kde jsou ty holky?
- Nikdo tady není, třeba je zavřeno.

22
00:01:23,625 --> 00:01:26,166
Sakra, zase mám hlad.
To je určitě něčí vina.
........