1
00:00:06,083 --> 00:00:10,916
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:44,875 --> 00:00:46,875
Jak je, chlape? Jak se ti leží?

3
00:00:46,958 --> 00:00:49,125
Nejspíš je ti trochu zima
a vlhkost je asi na prd,

4
00:00:49,208 --> 00:00:52,541
ale to už ti je asi fuk.

5
00:00:52,625 --> 00:00:57,708
Vím, že dušičky už byly,
ale nemohl jsem se sem vypravit.

6
00:00:57,791 --> 00:00:59,208
A nesnáším davy lidí.

7
00:00:59,291 --> 00:01:04,916
Sorry, že jsem nepřišel dřív,
ale nesnášel jsem tě za ty prsty.

8
00:01:05,000 --> 00:01:07,666
Čas prej zahojí všechny rány.

9
00:01:07,750 --> 00:01:11,041
Škoda, že mi prsty nedorostou
jako ještěrkám ocas.

10
00:01:11,125 --> 00:01:13,375
Ale neboj. Už jsem se s tím smířil.

11
00:01:13,458 --> 00:01:16,375
Tys to koupil hůř a přímo do čela.

12
00:01:16,458 --> 00:01:18,625
Ale můžeš si za to sám.

13
00:01:18,708 --> 00:01:20,916
Ten Szyszkův zákon o stromech zní skvěle,

14
00:01:21,000 --> 00:01:24,250
ale jen když kácíš vlastní stromy,
ne sousedovy.

15
00:01:24,333 --> 00:01:27,083
Sycha nakonec zjistil,
že jsme mu lesy probírali my.

16
00:01:27,166 --> 00:01:30,083
Pobil olši hřebama a bylo vymalováno.

17
00:01:30,166 --> 00:01:34,458
Nemusím ti říkat, co se stane,
když pila narazí na hřeb.

18
00:01:34,541 --> 00:01:37,708
Zjistils to sám.

19
00:01:37,791 --> 00:01:43,500
No nic, co se stalo, stalo se.
Naštěstí pro nás to dopadlo dobře.

20
00:01:44,666 --> 00:01:46,416
Na zdraví, tati!

21
00:02:03,083 --> 00:02:04,625
Vítejte, otec Pankrác.

22
00:02:04,708 --> 00:02:06,458
Prosím? Pan... kdo?

23
00:02:06,541 --> 00:02:08,916
Jmenuji se Pankrác.

........