1
00:00:06,083 --> 00:00:10,916
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:13,456 --> 00:00:14,976
{\an8}<i>Nejeď tam.</i>

3
00:00:15,166 --> 00:00:16,666
{\an8}<i>Otoč to!</i>

4
00:00:16,750 --> 00:00:21,291
{\an8}<i>Otoč to, hlupáku. Kup si láhev whisky</i>
<i>a doma se ožer.</i>

5
00:00:21,375 --> 00:00:23,958
{\an8}<i>Nebo zavolej holce z Malibu.</i>

6
00:00:24,041 --> 00:00:26,750
{\an8}<i>Ten novej bordel vypadá slibně.</i>

7
00:00:26,833 --> 00:00:29,916
<i>Ale ať už uděláš cokoli,</i>
<i>nelez do tohohle domu.</i>

8
00:00:30,000 --> 00:00:34,208
<i>Kdybych jen věděl...</i>

9
00:00:34,291 --> 00:00:35,416
<i>Byl pátek.</i>

10
00:00:35,500 --> 00:00:38,333
<i>Skončil jsem v práci ve skladišti,</i>

11
00:00:38,416 --> 00:00:42,583
<i>nasedl do auta, nastavil GPS</i>
<i>a vyrazil na cestu.</i>

12
00:00:42,666 --> 00:00:46,916
<i>Byl šílenej provoz. Hodinu a půl</i>
<i>mi zabralo jen vyjet z města.</i>

13
00:00:47,000 --> 00:00:49,208
<i>Ale i tak jsem měl dobrou náladu.</i>

14
00:00:49,291 --> 00:00:53,083
<i>Dům po zesnulém strýci</i>
<i>člověk nezdědí každý den.</i>

15
00:00:53,166 --> 00:00:56,875
<i>O svém strýci jsem věděl jen to,</i>
<i>že žil mimo město,</i>

16
00:00:56,958 --> 00:00:58,375
<i>byl to vlk samotář</i>

17
00:00:58,458 --> 00:01:01,916
<i>a jak se ukázalo, byl jsem jeho</i>
<i>nejbližší žijící příbuzný.</i>

18
00:01:02,000 --> 00:01:07,208
<i>O tom domě, co jsem zdědil,</i>
<i>jsem toho věděl ještě míň.</i>

19
00:01:07,916 --> 00:01:10,083
<i>Prokleté místo...</i>

20
00:01:10,166 --> 00:01:13,750
<i>To jsem tehdy bohužel nevěděl.</i>

21
00:01:19,500 --> 00:01:22,291
<i>Říkal jsem si, že jsem boháč.</i>

22
00:01:22,375 --> 00:01:26,791
<i>Tenhle bejvák, i když je zanedbaný,</i>
<i>musí mít cenu přes milion.</i>

23
00:01:26,875 --> 00:01:30,791
<i>Bylo otevřeno, takže jsem se</i>
........