1
00:00:08,000 --> 00:00:08,918
<i>Viděli jste ...</i>

2
00:00:09,001 --> 00:00:10,406
Vědělas, že se
Tan a Street přihlásili?

3
00:00:10,420 --> 00:00:11,501
Proč jste se oba
přihlásili na TLI?

4
00:00:11,504 --> 00:00:13,464
Řekla jsem vám před
dvěma týdny, že do toho jdu.

5
00:00:13,548 --> 00:00:17,468
- Je to velký problém? - Nerada
soutěžím proti lidem z týmu.

6
00:00:17,552 --> 00:00:19,095
Nebojíš se snad,
že je neporazíš, že?

7
00:00:19,178 --> 00:00:20,638
Vím, jak jsou dobří.

8
00:00:20,722 --> 00:00:22,348
Tan má o jednu
kvalifikaci víc než já.

9
00:00:22,432 --> 00:00:24,976
Street byl hlavní postavou
obrovských tajných operací.

10
00:00:25,059 --> 00:00:26,477
Nezdají se mi teď jako přátelé.

11
00:00:26,561 --> 00:00:28,479
Možná mě pustí na
podmínku, chlape.

12
00:00:28,563 --> 00:00:30,144
Myslel jsem, že máš
ještě tak šest, sedm let.

13
00:00:30,148 --> 00:00:32,608
Za dva dny půjdu před radu.

14
00:00:32,692 --> 00:00:34,152
Proto jsem tě sem zavolal.

15
00:00:34,235 --> 00:00:35,653
Chceš, abych mluvil
ve tvůj prospěch.

16
00:00:35,737 --> 00:00:36,779
Právě jsem odešel ze třídy

17
00:00:36,863 --> 00:00:37,947
a dostal jsem hovor z vězení.

18
00:00:38,030 --> 00:00:38,823
- Tvůj táta.
- Jo.

19
00:00:38,906 --> 00:00:40,061
Řekl, že by se
mohl dostat ven dřív.

20
00:00:40,074 --> 00:00:42,160
Říkal, že mu pomůžeš s
jeho slyšením kvůli podmínce.

21
00:00:42,243 --> 00:00:44,367
Nebudu mluvit v jeho prospěch
na tom slyšení kvůli podmínce.

22
00:00:44,370 --> 00:00:46,372
........