1
00:02:09,708 --> 00:02:12,333
TENTO FILM BY NEMOHL VZNIKNOUT
BEZ SPOLUPRÁCE

2
00:02:12,416 --> 00:02:16,541
PŘEŽIVŠÍCH A PŘÍBUZNÝCH ZESNULÝCH
ÚČASTNÍKŮ SCOTTOVY POSLEDNÍ EXPEDICE.

3
00:02:16,625 --> 00:02:19,000
JIM A MNOHA DALŠÍM OSOBÁM A ORGANIZACÍM,

4
00:02:19,083 --> 00:02:22,208
{\an8}KTERÝCH JE MNOHO NA TO,
ABY BYLY JMENOVÁNY JEDNOTLIVĚ,

5
00:02:22,291 --> 00:02:24,250
{\an8}PRODUCENTI VYJADŘUJÍ HLUBOKÝ DÍK.

6
00:02:45,333 --> 00:02:48,375
<i>„Devátého září 1904,</i>

7
00:02:48,458 --> 00:02:51,708
<i>na palubě lodi Discovery</i>
<i>vracející se domů z Antarktidy.</i>

8
00:02:53,083 --> 00:02:55,416
{\an8}<i>Doufám, že jsem přispěl</i>
<i>ke znalostem získaným</i>

9
00:02:55,500 --> 00:02:59,666
{\an8}<i>kapitánem Cookem, sirem Jamesem Rossem</i>
<i>a dalšími průzkumníky přede mnou.</i>

10
00:03:00,250 --> 00:03:03,250
{\an8}<i>Ale nedostal jsem se</i>
<i>příliš hluboko k jádru věcí.</i>

11
00:03:03,333 --> 00:03:05,791
<i>Nechávám za sebou celý kontinent,</i>

12
00:03:05,875 --> 00:03:09,541
<i>rozlehlý, záhadný, nehostinný</i>

13
00:03:09,625 --> 00:03:13,125
<i>a stále v podstatě neznámý.“</i>

14
00:04:26,708 --> 00:04:31,583
SCOTT SE VRÁTIL DO SLUŽBY U NÁMOŘNICTVA,
ALE V MYSLI VŽDY SPŘÁDAL PLÁNY

15
00:04:31,666 --> 00:04:35,125
PRO DRUHOU VÝPRAVU.

16
00:04:35,208 --> 00:04:38,833
{\an8}V ROCE 1908 TYTO PLÁNY
ZAČAL UVÁDĚT DO PRAXE.

17
00:04:44,583 --> 00:04:46,791
- Dobrou, Scotte.
- Dobrou noc, pane.

18
00:04:46,875 --> 00:04:49,833
Omlouvám se, ale tak to teď je.

19
00:04:50,416 --> 00:04:52,708
- Děkuji. Dobrou noc.
- Hodně štěstí.

20
00:05:12,541 --> 00:05:13,625
Narovnej se, Cone.

21
00:05:14,833 --> 00:05:16,666
- Narovnej se.
- Promiň.

22
00:05:20,625 --> 00:05:22,000
Něco ti nevyšlo, že?

........