1
00:00:45,504 --> 00:00:46,713
Aneesha.

2
00:00:50,342 --> 00:00:51,343
Aneesha.

3
00:00:55,180 --> 00:00:56,598
Mali by sme ísť do suterénu.

4
00:00:59,685 --> 00:01:00,686
Aneesha.

5
00:01:02,729 --> 00:01:04,272
Aneesha.

6
00:01:06,650 --> 00:01:08,402
Mali by sme ísť do suterénu.

7
00:01:08,485 --> 00:01:09,486
Poď, Luke.

8
00:01:13,031 --> 00:01:15,242
Poď sem, kamoš. To nič.

9
00:01:16,034 --> 00:01:18,036
Poď sem, kamoš. Poď sem.

10
00:01:19,246 --> 00:01:21,456
Pozor, Lukey. Pozor.

11
00:01:36,638 --> 00:01:38,640
Doriti. Dobre.

12
00:01:44,813 --> 00:01:48,275
No, prečkáme to tu dole.
Dobre?

13
00:01:50,277 --> 00:01:52,946
Budem potrebovať baterku.
Možno v krabici. Dobre.

14
00:01:56,033 --> 00:01:57,492
Čo je to posraté tornádo?

15
00:01:59,369 --> 00:02:02,331
Slečna Finneganová hovorí,
že tornádu sa dejú iba inde.

16
00:02:02,915 --> 00:02:05,459
Asi má pravdu. Však?

17
00:02:09,170 --> 00:02:10,172
Dobre.

18
00:02:11,798 --> 00:02:14,218
Hej. Spolu sme...

19
00:02:16,720 --> 00:02:18,514
Spolu sme tu v bezpečí.

20
00:02:18,597 --> 00:02:20,766
So mnou.

21
00:02:20,849 --> 00:02:22,976
Sľubuješ, že sa nám nič nestane?

22
00:02:23,727 --> 00:02:24,728
Áno, sľubujem.

23
00:02:26,230 --> 00:02:29,358
Sľubujem, láska.
Klamal by som ti niekedy, zlatko?

24
00:02:35,322 --> 00:02:36,782
Dobre voniaš, ocko.

........