1
00:00:45,587 --> 00:00:46,964
Kurva.

2
00:02:38,742 --> 00:02:39,743
Do...

3
00:02:45,415 --> 00:02:46,500
No tak.

4
00:02:47,543 --> 00:02:50,712
DELTA ŽIADNY SIGNÁL

5
00:02:50,796 --> 00:02:52,089
Čože, kurva?

6
00:03:00,681 --> 00:03:04,476
Akákoľvek základňa. Tu Trevante Cole,
veliteľ špeciálnych operácií.

7
00:03:05,018 --> 00:03:07,938
Počkajte. Posielam súradnice na slepo.

8
00:03:10,315 --> 00:03:14,945
11151... 4...

9
00:03:15,028 --> 00:03:17,865
Kurva. 8770.

10
00:03:25,330 --> 00:03:29,293
Zaútočilo na nás neznáme lietadlo,
nič také som ešte nevidel. Moji muži...

11
00:03:30,752 --> 00:03:32,045
Sú nezvestní v boji...

12
00:03:32,129 --> 00:03:34,464
Kurva. Kurva. Haló?

13
00:03:34,548 --> 00:03:36,675
Kurva! Doriti!

14
00:03:42,181 --> 00:03:43,974
Dobre. No tak.

15
00:05:09,142 --> 00:05:13,063
Invázia

16
00:05:28,579 --> 00:05:31,582
- To nie je cesta, Aneesha!
- Mami, kam ideme?

17
00:05:32,457 --> 00:05:33,375
Spomaľ. Spoma...

18
00:05:35,252 --> 00:05:36,420
Aneesha.

19
00:05:52,686 --> 00:05:55,147
- Kam ideme?
- Preč z mesta.

20
00:06:01,820 --> 00:06:02,988
Mami, čo sa deje?

21
00:06:03,822 --> 00:06:04,990
Mamina!

22
00:06:08,660 --> 00:06:09,870
V poriadku?

23
00:06:14,625 --> 00:06:16,502
Čo sa deje?

24
00:07:14,351 --> 00:07:18,522
Nie, nie, nie. Hej, hej. Hej, hej, pane?

........