1
00:00:00,000 --> 00:00:02,096
Čo to má znamenať?!

2
00:00:02,146 --> 00:00:04,096
Pred čím ich zachraňujete?

3
00:00:04,100 --> 00:00:06,376
- Pred Húfom.
- Čo je to?

4
00:00:06,380 --> 00:00:09,710
Slúžiaci veliteľ
Inston-Vee Vinder dáva výpoveď.

5
00:00:09,715 --> 00:00:10,715
<i>Päť!</i>

6
00:00:10,720 --> 00:00:12,296
Pohárik platí?

7
00:00:12,300 --> 00:00:14,016
- O ôsmej.
- Ale nemeškaj.

8
00:00:14,020 --> 00:00:16,016
<i>Diane?
Poď dnu.</i>

9
00:00:16,020 --> 00:00:17,256
<i>Štyri!</i>

10
00:00:17,260 --> 00:00:19,296
<i>- Vitaj, Doktorka.
- Čo si zač?</i>

11
00:00:19,300 --> 00:00:20,336
Tri!

12
00:00:20,340 --> 00:00:23,695
Vysvetlite Mouriov.
Vysvetlite Atropos.

13
00:00:23,700 --> 00:00:25,774
Pred Atropom
čas tiekol bez zábran.

14
00:00:25,779 --> 00:00:28,015
<i>Mouriovia ho formujú.</i>

15
00:00:28,020 --> 00:00:31,016
<i>Keď sa pokazia,
čas sa utrhne z reťaze.</i>

16
00:00:31,020 --> 00:00:32,020
<i>Dve!</i>

17
00:00:32,025 --> 00:00:34,095
<i>Atropov chrám je zničený.</i>

18
00:00:34,100 --> 00:00:35,176
Vieš to opraviť?

19
00:00:35,180 --> 00:00:37,056
Narýchlo som ho zaplátal.

20
00:00:37,060 --> 00:00:38,096
Yaz!

21
00:00:38,100 --> 00:00:39,296
Povedz, čo chceš.

22
00:00:39,300 --> 00:00:41,216
- Jedna!
- Aj na to príde.

23
00:00:45,323 --> 00:00:49,004
BELIN PRÍBEH
........