2
00:00:38,645 --> 00:00:39,937
Podle skutečných událostí

3
00:00:40,144 --> 00:00:42,144
Obžalovaný, postavte se.

4
00:00:43,000 --> 00:00:43,958
Kemptone Buntone,

5
00:00:44,000 --> 00:00:47,750
čelíte obžalobě za to, že jste dne 21. března 1961

6
00:00:47,833 --> 00:00:50,042
odcizil z Národní galerie


7
00:00:50,208 --> 00:00:55,167
portrét vévody z Wellingtonu
od umělce Fancisca Goyi

8
00:00:55,375 --> 00:00:58,542
v hodnotě sto čtyřicet tisíc liber.


9
00:00:58,583 --> 00:01:00,958
Cítíte se být vinen nebo nevinen?

10
00:01:01,000 --> 00:01:01,833
Nevinen.

11
00:01:01,958 --> 00:01:03,917
A choval jste se nepřístojně,

12
00:01:03,917 --> 00:01:07,917
protože jste znemožnil veřejnosti vidět tento portrét.


13
00:01:08,000 --> 00:01:10,208
Cítíte se být vinen nebo nevinen?

14
00:01:10,375 --> 00:01:11,792
To samé, drahá, nevinen.

15
00:01:14,333 --> 00:01:15,292
Pane Cussene.

16
00:01:16,750 --> 00:01:18,125
Děkuji, ctihodnosti.

17
00:01:18,750 --> 00:01:21,583
O šest měsíců dříve

18
00:01:24,875 --> 00:01:27,708
Newcastle, 1961

20
00:02:18,333 --> 00:02:24,208
Vévoda

21
00:02:24,292 --> 00:02:26,568
Doufám, že to za ty peníze

22
00:02:26,592 --> 00:02:27,625
bude jako od Shakespeara.

23
00:02:27,883 --> 00:02:31,383
Představte si, že by se Ježíš narodil jako žena.

24
00:02:32,708 --> 00:02:35,792
- Jak se to jmenuje?
- Dobrodružství Susan Kristové.

25
00:02:37,792 --> 00:02:39,417
To nebude můj šálek kávy.

26
00:02:40,167 --> 00:02:41,667
Nikdy nevíte.
........