1
00:00:06,208 --> 00:00:07,041
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:07,125 --> 00:00:11,208
<i>Cenu Francouzský umělec roku</i>
<i>získává…</i>

3
00:00:11,750 --> 00:00:13,250
<i>Marcus!</i>

4
00:00:51,125 --> 00:00:53,208
Marcusi, vyfotíte se prosím s Tété?

5
00:00:53,291 --> 00:00:54,625
Jo, jasně.

6
00:00:57,750 --> 00:01:00,041
Slyšel jsem tvoji novinku.

7
00:01:00,958 --> 00:01:03,041
Je… odvážná.

8
00:01:03,125 --> 00:01:03,958
Ne.

9
00:01:05,041 --> 00:01:06,041
Takový je Marcus.

10
00:01:09,833 --> 00:01:11,125
Díky všem.

11
00:01:11,208 --> 00:01:13,458
Marcusi, trofej.

12
00:01:13,541 --> 00:01:15,500
Promiňte.

13
00:01:15,583 --> 00:01:17,625
Zlato, jsi nejlepší.

14
00:01:18,416 --> 00:01:20,583
Báječné. Je skvělý.

15
00:01:20,666 --> 00:01:23,166
Mel?

16
00:01:23,250 --> 00:01:24,791
- Marcusi?
- Paráda.

17
00:01:24,875 --> 00:01:27,500
Marcusi, jste na řadě.
Pojďte prosím za mnou?

18
00:01:28,083 --> 00:01:30,583
Počkej. Pohlídám ti ji.

19
00:01:30,666 --> 00:01:33,000
Jsi nejlepší. Jsi král! Jasné?

20
00:01:33,666 --> 00:01:35,000
Je nejlepší.

21
00:01:35,083 --> 00:01:37,458
- Jdu zpátky.
- Hned jsem tam.

22
00:01:37,541 --> 00:01:40,833
Pascale, jak je?
Prošvihl jsi party. Dokázali jsme to.

23
00:01:40,916 --> 00:01:43,500
- <i>Jo, gratuluju.</i>
- Je to skvělé, že?

24
00:01:43,583 --> 00:01:44,875
........