1
00:00:08,180 --> 00:01:11,500
{\an8}<i>V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:08,180 --> 00:00:09,960
<i>-Simon Walton.
-Bodná rána do hrudníku.</i>

3
00:00:10,260 --> 00:00:12,260
Žádní svědci.
Žádný motiv.

4
00:00:12,260 --> 00:00:15,260
-Jsem těhotná.
-Je to Simonovo?

5
00:00:15,260 --> 00:00:16,260
Koho jiného?

6
00:00:16,260 --> 00:00:18,760
-<i>Co víš o Alfiem?
-Vypadá jako milý chlapík.</i>

7
00:00:19,280 --> 00:00:21,940
A je Lucy schopná navázat
nějaký vztah?

8
00:00:21,940 --> 00:00:25,260
-Já bych řekl, že ano.
-Věděl jsi o nich, Jonathane?

9
00:00:25,260 --> 00:00:27,260
<i>On vyšel za mnou.</i>

10
00:00:27,260 --> 00:00:30,260
Pak si už jen pamatuji,
že mě zatlačil ke zdi.

11
00:00:30,260 --> 00:00:34,040
<i>Já vím o Rose.
To, co jsi udělal, byl zločin.</i>

12
00:00:34,040 --> 00:00:37,080
Pomáhal Simon
i někomu jinému kromě Rosy?

13
00:00:37,080 --> 00:00:41,560
Říkal, že by se nikdo neměl bát.

14
00:00:44,660 --> 00:00:47,480
Sundej si kabát
a vrať se do postele.

15
00:00:47,660 --> 00:00:49,840
Hned teď.

16
00:00:50,900 --> 00:00:53,280
Je to manipulátor, šikanuje lidi,
je to narcista

17
00:00:53,280 --> 00:00:55,880
a využil církev pro své vlastní ego.

18
00:00:55,880 --> 00:00:58,780
-Stojí při nás. -Chová se ke své ženě,
jako ke kusu hadru!

19
00:00:58,780 --> 00:01:00,880
Možná jen nevíš,
jak vypadá normální manželství.

20
00:01:00,880 --> 00:01:02,940
<i>Simon Walden přišel do Bratrstva,
aby pomohl Rose.</i>

21
00:01:02,940 --> 00:01:06,260
Ale myslím, že poznal i někoho jiného,
kdo potřeboval pomoc mnohem víc.

22
........