1
00:00:00,980 --> 00:01:04,300
{\an8}<i>V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:00,980 --> 00:00:02,760
<i>-Simon Walton.
-Bodná rána do hrudníku.</i>

3
00:00:03,060 --> 00:00:05,060
Žádní svědci.
Žádný motiv.

4
00:00:05,060 --> 00:00:08,060
-Jsem těhotná.
-Je to Simonovo?

5
00:00:08,060 --> 00:00:09,060
Koho jiného?

6
00:00:09,060 --> 00:00:11,560
-<i>Co víš o Alfiem?
-Vypadá jako milý chlapík.</i>

7
00:00:12,080 --> 00:00:14,740
A je Lucy schopná navázat
nějaký vztah?

8
00:00:14,740 --> 00:00:18,060
-Já bych řekl, že ano.
-Věděl jsi o nich, Jonathane?

9
00:00:18,060 --> 00:00:20,060
<i>On vyšel za mnou.</i>

10
00:00:20,060 --> 00:00:23,060
Pak si už jen pamatuji,
že mě zatlačil ke zdi.

11
00:00:23,060 --> 00:00:26,840
<i>Já vím o Rose.
To, co jsi udělal, byl zločin.</i>

12
00:00:26,840 --> 00:00:29,880
Pomáhal Simon
i někomu jinému kromě Rosy?

13
00:00:29,880 --> 00:00:34,360
Říkal, že by se nikdo neměl bát.

14
00:00:37,460 --> 00:00:40,280
Sundej si kabát
a vrať se do postele.

15
00:00:40,460 --> 00:00:42,640
Hned teď.

16
00:00:43,700 --> 00:00:46,080
Je to manipulátor, šikanuje lidi,
je to narcista

17
00:00:46,080 --> 00:00:48,680
a využil církev pro své vlastní ego.

18
00:00:48,680 --> 00:00:51,580
-Stojí při nás. -Chová se ke své ženě,
jako ke kusu hadru!

19
00:00:51,580 --> 00:00:53,680
Možná jen nevíš,
jak vypadá normální manželství.

20
00:00:53,680 --> 00:00:55,740
<i>Simon Walden přišel do Bratrstva,
aby pomohl Rose.</i>

21
00:00:55,740 --> 00:00:59,060
Ale myslím, že poznal i někoho jiného,
kdo potřeboval pomoc mnohem víc.

22
........