1
00:00:06,083 --> 00:00:10,916
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:22,958 --> 00:00:24,500
{\an8}- Wiesieku!
- Co?

3
00:00:24,583 --> 00:00:26,375
{\an8}- Co když je to past?
- Co?

4
00:00:26,458 --> 00:00:27,833
{\an8}To s tím uhlím.

5
00:00:27,916 --> 00:00:31,500
{\an8}Ten chlap chce asi prodat uhlí načerno,

6
00:00:31,583 --> 00:00:35,583
{\an8}ale ve skutečnosti to není obchodník,
ale polda v utajení.

7
00:00:35,666 --> 00:00:37,583
{\an8}My ho koupíme a budeme nahraný.

8
00:00:37,666 --> 00:00:41,625
{\an8}Zenku, je zakázaný krást uhlí,
ne ho kupovat.

9
00:00:41,708 --> 00:00:44,458
V tom případě nevíme, odkud ten náklad je.

10
00:00:44,541 --> 00:00:46,375
A vůbec, co je nám po tom?

11
00:00:46,458 --> 00:00:49,750
Poldům by se ani nevyplatilo jít po nás.

12
00:00:49,833 --> 00:00:51,416
Takový malý přestupek.

13
00:00:52,083 --> 00:00:53,541
Možná máš recht.

14
00:00:53,625 --> 00:00:56,916
Já mám vždycky recht. To si pamatuj.

15
00:00:57,000 --> 00:00:59,625
Až na to, když jsme štípali dříví.

16
00:00:59,708 --> 00:01:01,333
To jsi recht neměl.

17
00:01:03,000 --> 00:01:04,833
Tehdy ne.

18
00:01:08,541 --> 00:01:10,375
- Dobrý den.
- Dobrý.

19
00:01:10,458 --> 00:01:12,166
Proč jste tak zakuklený?

20
00:01:12,250 --> 00:01:16,625
Už vím, opatrnosti není nikdy nazbyt.
Lepší, když se nepoznáme.

21
00:01:16,708 --> 00:01:18,458
Moment. Pojď, Zenku.

22
00:01:22,083 --> 00:01:25,000
Tak dobře. Jsme tu kvůli tomu uhlí.

23
00:01:25,083 --> 00:01:26,875
Tunu, že jo?

24
00:01:26,958 --> 00:01:30,125
........