1
00:00:05,083 --> 00:00:10,041
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:14,958 --> 00:00:17,041
{\an8}- Marcinku.
- Co zas?

3
00:00:17,125 --> 00:00:19,166
{\an8}Kdo to tam za tebe vymaluje?

4
00:00:19,250 --> 00:00:21,208
{\an8}- Kus jsi vynechal.
- Kde?

5
00:00:21,291 --> 00:00:24,208
{\an8}Všude. Máš tam mezery a kocoury.

6
00:00:24,291 --> 00:00:26,416
{\an8}Fleky jako na nakládaným péru.

7
00:00:26,500 --> 00:00:29,500
{\an8}Jsem unavený. Maluju od samýho rána,

8
00:00:29,583 --> 00:00:31,250
a vy jen pijete pivo.

9
00:00:31,333 --> 00:00:33,458
{\an8}Dobrý zaměstnanec má mít dobrý plat.

10
00:00:33,541 --> 00:00:36,541
{\an8}Mimochodem, už mi zaplatíte?

11
00:00:37,416 --> 00:00:40,666
Dobře, máš pauzu na snídani! Slez.

12
00:00:40,750 --> 00:00:43,291
„Pauzu“, no jasně! Měníte téma!

13
00:00:43,375 --> 00:00:45,791
Brzy zapomenu, jak peníze vypadají.

14
00:00:47,958 --> 00:00:51,291
Párek v pátek? Pěkně riskuješ.

15
00:00:51,375 --> 00:00:55,083
Potřebuju sílu!
Budu malovat ještě osm hodin.

16
00:00:55,166 --> 00:00:57,625
Párek nevadí. V neděli jdu ke zpovědi

17
00:00:57,708 --> 00:00:59,583
a tam se to vynuluje.

18
00:01:05,791 --> 00:01:07,208
- Marcinku!
- Co?

19
00:01:07,291 --> 00:01:11,958
Nechceš si dát další pauzu
a skočit mi do krámu?

20
00:01:12,041 --> 00:01:17,083
Šéfe, při vší úctě,
buď makáme, nebo se flákáme!

21
00:01:17,166 --> 00:01:20,458
Jestli to mám dneska dodělat,
nemůžu běhat pro pivo.

22
00:01:20,541 --> 00:01:23,083
Ježíši, ty suchare!

23
00:01:23,583 --> 00:01:26,500
Takhle to daleko nedotáhneš!

24
........