1
00:00:17,447 --> 00:00:19,521
It's alive!

2
00:00:19,522 --> 00:00:22,715
s11e08 - May Cause
Numb Butthole

3
00:00:22,716 --> 00:00:25,716
facebook.com/robotchickencz

4
00:00:35,088 --> 00:00:37,060
přeložil koczi.ok

5
00:00:37,195 --> 00:00:40,885
Zůsaňte uprostřed.
Nepřibližujte se k vodě.

6
00:00:40,920 --> 00:00:41,956
Proč ne?

7
00:00:44,178 --> 00:00:46,307
Moje ruka!

8
00:00:46,308 --> 00:00:47,441
Proto.

9
00:00:50,789 --> 00:00:51,799
Síla větru!

10
00:00:55,395 --> 00:00:57,176
Dívej, jak vládnu větru.

11
00:01:01,384 --> 00:01:04,143
- Moje zelí!
- Sorry, zelňáku.

12
00:01:04,144 --> 00:01:06,304
Takhle to je každej den!

13
00:01:06,832 --> 00:01:08,546
Čus příště! Vládnu větru!

14
00:01:08,581 --> 00:01:10,780
Moje hlava! Ty drzej...

15
00:01:10,784 --> 00:01:11,944
DALŠÍ DEN

16
00:01:13,240 --> 00:01:14,357
Vládni větru.

17
00:01:15,711 --> 00:01:18,029
- Co je?
- Zelné silové pole!

18
00:01:18,030 --> 00:01:20,004
Příliš dlouho tobě
a tvým protivníkům trpím

19
00:01:20,039 --> 00:01:22,284
devastaci mého zelného impéria!

20
00:01:22,319 --> 00:01:25,272
Je konec!
Vládnu zelím!

21
00:01:25,307 --> 00:01:27,239
- Zasloužím si to.
- Děkuji, zeliňáku!

22
00:01:27,240 --> 00:01:28,909
Konečně zajmu Aanga

23
00:01:28,910 --> 00:01:31,309
a předám ho otci
výměnou za jeho lásku.

........