1
00:00:39,490 --> 00:00:44,490
- překlad zuzunecka -

2
00:00:49,288 --> 00:00:50,970
Jsem v hotelu Brearly.

3
00:00:50,986 --> 00:00:53,217
Rychle přijďte!
Ona mě zabije!

4
00:00:58,445 --> 00:01:00,046
Detektive Murdochu!

5
00:01:01,814 --> 00:01:03,650
Uklidňete se, Irvingu.
Co je?

6
00:01:04,397 --> 00:01:06,101
Asi je tu problém.

7
00:01:07,629 --> 00:01:09,366
Díky za doprovod do práce,
Georgi.

8
00:01:09,450 --> 00:01:11,512
Já rád. Co tvá noha?

9
00:01:11,577 --> 00:01:13,066
V pořádku.

10
00:01:13,385 --> 00:01:15,616
Už jsem nebyla v kanceláři měsíce.

11
00:01:15,804 --> 00:01:18,576
To je pochopitelné, Effie.
Prošla sis peklem!

12
00:01:18,608 --> 00:01:21,498
- Nebyla jsi úplně v pořádku.
- To ne.

13
00:01:21,556 --> 00:01:23,956
A navíc, peněz máš dost.

14
00:01:23,989 --> 00:01:25,784
Nemusíš spěchat do práce,
když nechceš.

15
00:01:25,849 --> 00:01:27,241
Nejde jen o to.

16
00:01:27,280 --> 00:01:30,977
Připadá mi, že je možná čas
nechat právní kariéru za sebou.

17
00:01:31,274 --> 00:01:35,836
- Mohla bych dělat něco nového.
- Tanečnici? Ne! Žokeje? Ne!

18
00:01:36,018 --> 00:01:37,729
Strážce majáku na Gibraltaru?

19
00:01:37,761 --> 00:01:40,232
- Myslím to vážně, Georgi.
- Kdo říká, že já ne?

20
00:01:40,570 --> 00:01:42,484
Ačkoliv kdybys dělala žokeje,

21
00:01:42,505 --> 00:01:43,982
zajímala by mě výška toho koně.

22
00:01:46,886 --> 00:01:48,832
Tady jste, Georgi!
Potřebuji vaši pomoc.

23
00:01:48,862 --> 00:01:50,502
........