1
00:00:22,541 --> 00:00:23,458
DOBROTY U STACY

2
00:00:23,541 --> 00:00:26,583
<i>Byla jednou jedna pekařka z Chicaga.</i>

3
00:00:26,666 --> 00:00:27,708
{\an8}Veselé Vánoce.

4
00:00:27,791 --> 00:00:29,500
{\an8}<i>To jsem já, Stacy,</i>

5
00:00:30,083 --> 00:00:33,333
{\an8}<i>která vypadá úplně jako Margaret,</i>
<i>vévodkyně z Montenara.</i>

6
00:00:33,958 --> 00:00:38,291
{\an8}<i>Já, Stacy, jsem si o Vánocích</i>
<i>vzala krásného prince Edwarda,</i>

7
00:00:38,375 --> 00:00:41,166
{\an8}<i>a Margaret si vzala</i>
<i>mého nejlepšího přítele Kevina</i>

8
00:00:41,250 --> 00:00:44,875
{\an8}<i>těsně předtím, než byla</i>
<i>korunována královnou montenarskou,</i>

9
00:00:44,958 --> 00:00:46,583
{\an8}<i>což se skoro nestalo,</i>

10
00:00:46,666 --> 00:00:48,125
{\an8}<i>protože její sestřenice Fiona,</i>

11
00:00:48,208 --> 00:00:51,375
{\an8}<i>která vypadá úplně jako my dvě</i>
<i>a všechno přehání…</i>

12
00:00:51,458 --> 00:00:53,000
{\an8}Maggiesku!

13
00:00:53,083 --> 00:00:56,875
{\an8}<i>…se za ni vydávala</i>
<i>a chtěla jí ukrást trůn.</i>

14
00:00:56,958 --> 00:01:01,583
{\an8}<i>Fionu naštěstí chytili a odsoudili</i>
<i>k mnoha letům veřejně prospěšných prací.</i>

15
00:01:02,458 --> 00:01:06,500
{\an8}<i>Podle mě ji měli zavřít,</i>
<i>ale Margaret říká, že patří do rodiny.</i>

16
00:01:07,000 --> 00:01:09,291
{\an8}<i>Mohou být Vánoce ještě rušnější?</i>

17
00:01:09,875 --> 00:01:10,916
{\an8}<i>Možná.</i>

18
00:01:11,666 --> 00:01:16,625
{\an8}<i>Protože letos předsedám mezinárodnímu</i>
<i>vánočnímu festivalu spolu s Margaret,</i>

19
00:01:16,708 --> 00:01:19,375
{\an8}<i>která je asi moje</i>
<i>nejlepší kamarádka na světě.</i>

20
00:01:22,791 --> 00:01:28,291
<i>K této příležitosti</i>
<i>nám Vatikán zapůjčil Hvězdu míru,</i>

21
00:01:28,375 --> 00:01:32,583
<i>drahocennou relikvii, která kdysi patřila</i>
<i>samotnému svatému Mikuláši.</i>

22
00:01:41,541 --> 00:01:46,000
<i>Hvězda bude střežena,</i>
<i>než se dá na vrchol obrovského stromu</i>
........