1
00:00:34,550 --> 00:00:40,848
"Minulost nikdy neumírá."

2
00:00:40,973 --> 00:00:48,063
"Vlastně ještě neskončila."
William Faulkner

3
00:04:56,145 --> 00:04:57,688
Hyjé.

4
00:06:23,148 --> 00:06:24,942
Zabij mě. Zabij mě.

5
00:06:39,164 --> 00:06:41,542
Nic se neboj, děvče.

6
00:06:43,627 --> 00:06:45,754
Já se o tebe postarám.

7
00:07:04,148 --> 00:07:05,816
Ne!

8
00:08:46,000 --> 00:08:49,795
Často přemítám
o hloubce tvé oddanosti.

9
00:08:51,255 --> 00:08:52,840
Dokaž ji.

10
00:08:56,260 --> 00:08:57,845
Jak se jmenuješ?

11
00:09:01,640 --> 00:09:03,100
Řekni své jméno.

12
00:09:22,828 --> 00:09:26,040
Nemám radost,
když tohle musím dělat.

13
00:09:31,879 --> 00:09:33,422
Ticho!

14
00:09:34,131 --> 00:09:37,384
Budeš mluvit, jen když ti řeknu.

15
00:09:40,012 --> 00:09:44,308
Jsem teď za tebe zodpovědný
a tu divošku v tobě zkrotím.

16
00:09:47,144 --> 00:09:49,021
-Tak vstávej.
-Ne, ne!

17
00:09:49,104 --> 00:09:50,689
Dělej.

18
00:09:53,984 --> 00:09:55,361
Jak se jmenuješ, děvče?

19
00:09:59,406 --> 00:10:01,825
Poslechni!

20
00:10:04,328 --> 00:10:06,705
Nedalas mi na výběr.

21
00:10:17,007 --> 00:10:21,845
-Teď prosím vstaň.
-Ne, ne, ne!

22
00:10:21,929 --> 00:10:25,182
Ne, ne, ne, ne, ne!

23
00:10:27,059 --> 00:10:30,771
Tví přátelé zemřeli kvůli tobě.
Ty to víš, že?

24
........