1
00:00:04,893 --> 00:00:07,694
KANGAXX uvádza

2
00:00:07,895 --> 00:00:13,993
Z prísne tajných policajných záznamov
z jedného európskeho hlavného mesta.

3
00:02:34,808 --> 00:02:37,744
Ako sa tomu hovorí?

4
00:02:37,812 --> 00:02:41,748
- Čo máš na mysli?
- No to hore.

5
00:02:41,816 --> 00:02:43,750
Och, to bude asi plachta na lodi.

6
00:02:43,818 --> 00:02:46,252
Nie, žiadna plachta,
tomu sa hovorí vratiplachta.

7
00:02:46,320 --> 00:02:48,083
Zase si to povedal nesprávne.

8
00:02:48,154 --> 00:02:50,214
- A toto? Čo je to?
- To je hák.

9
00:02:50,290 --> 00:02:51,724
Áno, veľmi dobre.

10
00:02:51,792 --> 00:02:54,316
Dokonca aj dieťa by to vedelo.

11
00:02:58,832 --> 00:03:00,823
A tie malé laná, po ktorých sa šplhá
na stožiar?

12
00:03:00,901 --> 00:03:02,027
Ako sa im hovorí?

13
00:03:02,102 --> 00:03:03,694
Tieto malé laná?

14
00:03:03,771 --> 00:03:07,207
Ako to mám vedieť?!
Tuším sa im hovorí väzby...

15
00:03:07,274 --> 00:03:10,300
Nie, nie. Je to povraz na zdvíhanie
a spúštanie vratiplachty.

16
00:03:10,376 --> 00:03:12,709
A ten ďalší je na zdvíhanie
a spúštanie plachty.

17
00:03:12,780 --> 00:03:16,216
Zle Bill. Veľmi zle.

18
00:03:16,283 --> 00:03:19,718
Bill, vieš aspoň jednu správnu
odpoveď?

19
00:03:19,786 --> 00:03:22,221
Si síce synom
veľkého priemyselníka...

20
00:03:22,289 --> 00:03:24,086
...ale čo sa týka lodí,
znepokojuje ma...

21
00:03:24,158 --> 00:03:25,715
...že nevieš o tom nič.

22
00:03:25,793 --> 00:03:27,886
Si dobrý len na utrácanie
vreckového.

........