1
00:00:06,465 --> 00:00:08,008
<i>Temný se probouzí.</i>

2
00:00:08,092 --> 00:00:10,886
<i>Ale jeden se mu dokáže postavit.</i>

3
00:00:10,970 --> 00:00:12,930
-Kam dál?
-Do Dvouříčí.

4
00:00:13,013 --> 00:00:16,058
<i>Jsou tam prý čtyři ta'verenové,</i>
<i>všichni ve správném věku.</i>

5
00:00:18,561 --> 00:00:22,523
Nynaeve si myslí, že budu schopná
naslouchat větru, když se u ní budu učit.

6
00:00:22,606 --> 00:00:24,942
Je to osamělý život, být Moudrou.

7
00:00:25,025 --> 00:00:26,152
Miluju tě.

8
00:00:26,485 --> 00:00:27,403
Já vím.

9
00:00:28,821 --> 00:00:29,739
Slyšíš to?

10
00:00:31,449 --> 00:00:33,117
Zní to... špatně.

11
00:00:43,669 --> 00:00:46,088
<i>Objevíš se tu, a den nato tohle.</i>

12
00:00:46,172 --> 00:00:48,716
Jsou tu ze stejného důvodu jako já.

13
00:00:48,799 --> 00:00:50,676
Drak se znovu narodil.

14
00:00:50,760 --> 00:00:52,178
<i>A je to jeden z vás...</i>

15
00:00:53,053 --> 00:00:54,221
Jdeme hned.

16
00:01:51,904 --> 00:01:53,656
Od pana kapitána.

17
00:01:53,739 --> 00:01:55,991
Za vaše dnešní vítězství.

18
00:01:56,075 --> 00:01:58,327
Světlo s vámi, pane.

19
00:02:02,581 --> 00:02:04,542
Ochutnalas někdy tohle?

20
00:02:25,729 --> 00:02:28,566
V tom jídle je určitá brutalita.

21
00:02:29,483 --> 00:02:32,444
Protože chuť mu nedodává jen pták,

22
00:02:32,528 --> 00:02:36,407
v ústech nás řežou
jeho kosti, nohy a zobák.

23
00:02:37,241 --> 00:02:41,537
Ne že by to bolelo,
ale je to dost na to, aby člověk krvácel.

24
00:02:51,714 --> 00:02:53,591
Neboj se, děvče.
........