1
00:00:06,716 --> 00:00:11,053
<i>Říká se, že poslední Drak rozbil svět,</i>
<i>ale ten příští ho zachrání.</i>

2
00:00:11,137 --> 00:00:13,639
<i>Zapomeňte na to, co jste o Drakovi slyšel.</i>

3
00:00:13,723 --> 00:00:15,099
Tato síla.

4
00:00:15,141 --> 00:00:17,601
Je určena ženám... a pouze jim.

5
00:00:19,562 --> 00:00:22,356
<i>Ženy po celém světě</i>
<i>pro ni mají různá jména,</i>

6
00:00:22,440 --> 00:00:23,899
<i>ale je to jediná síla.</i>

7
00:00:23,983 --> 00:00:25,943
Nenasloucháš ty větru, Egwain.

8
00:00:26,026 --> 00:00:28,362
To vítr naslouchá tobě.

9
00:00:32,283 --> 00:00:35,244
<i>Copak nevidíš, jak je bledá a slabá?</i>

10
00:00:35,327 --> 00:00:40,166
<i>Ty příšery zabily Nynaeve a Lailu</i>
<i>a polovinu lidí, které jsme kdy milovali.</i>

11
00:00:40,207 --> 00:00:42,626
Budeš jako tvůj táta.

12
00:00:42,710 --> 00:00:45,337
Zatracenej hajzl jako on.

13
00:00:46,797 --> 00:00:48,382
Co to ve jménu Světla?

14
00:00:48,466 --> 00:00:50,259
Jděte! Najdu vás.

15
00:00:50,843 --> 00:00:53,888
-Počkej. Nemůžeme jít bez nich.
-Docela jistě můžeme.

16
00:00:55,181 --> 00:00:56,682
-Rande!
-Mate!

17
00:00:57,767 --> 00:01:02,354
Jestli mě k nim okamžitě nezavedeš,
podříznu ti krk.

18
00:01:20,289 --> 00:01:21,499
<i>Nynaeve!</i>

19
00:01:24,460 --> 00:01:25,586
<i>Nynaeve!</i>

20
00:05:47,306 --> 00:05:53,270
KOLO ČASU

21
00:06:09,745 --> 00:06:11,163
Kde jsou mí přátelé?

22
00:06:11,872 --> 00:06:13,040
Jsou naživu?

23
00:06:16,293 --> 00:06:17,836
Nebudu se ptát znovu.

24
00:06:17,920 --> 00:06:19,296
........