1
00:02:06,668 --> 00:02:07,669
POHŘEŠUJE SE!!!

2
00:02:30,859 --> 00:02:33,695
<i>Mimořádná zpráva.
Výletní loď s 21 pacienty</i>

3
00:02:33,779 --> 00:02:36,823
<i>s koronavirem je po nejasnostech
konečně v přístavu.</i>

4
00:02:36,907 --> 00:02:38,534
<i>Pasažéři jsou v karanténě.</i>

5
00:02:38,617 --> 00:02:41,495
<i>Stát Washington
má jen za dnešek pět úmrtí,</i>

6
00:02:41,578 --> 00:02:44,039
<i>všechna v zařízeních dlouhodobé péče.</i>

7
00:02:44,122 --> 00:02:49,127
<i>Podle CDC je teď
po celé zemi přes 420 potvrzených případů…</i>

8
00:02:49,211 --> 00:02:51,713
<i>Stát New York vytyčil zónu karantény</i>

9
00:02:51,797 --> 00:02:54,675
<i>a další školy po celé zemi
posílají studenty domů…</i>

10
00:02:54,758 --> 00:02:56,718
<i>Alex má dnes osobní volno.</i>

11
00:02:57,219 --> 00:03:00,722
<i>Víme o jejích prohlášeních
na pohřbu Mitche Kesslera.</i>

12
00:03:00,806 --> 00:03:04,893
<i>A víme také,
že byla natočena potají a bez souhlasu.</i>

13
00:03:04,977 --> 00:03:08,021
{\an8}<i>Vnímáme protesty veřejnosti
a vážíme si vaší starosti</i>

14
00:03:08,105 --> 00:03:12,943
{\an8}<i>o kolegy Alex, kteří s ní
po jejím návratu z Itálie byli v kontaktu.</i>

15
00:03:14,194 --> 00:03:15,821
<i>UBA věc prošetří.</i>

16
00:03:15,904 --> 00:03:16,905
11. 3. 2020

17
00:03:16,989 --> 00:03:21,118
Jestli se podaří přitáhnout pozornost,
tahle akce všem vyrazí dech.

18
00:03:21,201 --> 00:03:25,497
Cílem tý akce je přitáhnout pozornost,
získat předplatitele.

19
00:03:25,581 --> 00:03:29,168
Máme představu, kolik by stálo to odložit?

20
00:03:29,751 --> 00:03:31,378
- Ježíš.
- Neodložíme to.

21
00:03:31,461 --> 00:03:34,131
Tohle je akce ke spuštění
a spouštíme zítra.

22
00:03:34,214 --> 00:03:38,510
Ptám se,
........