1
00:00:05,922 --> 00:00:09,926
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:18,852 --> 00:00:20,186
{\an8}HŘÍŠNICE 3, PAK ČUNGDŽA

3
00:00:20,270 --> 00:00:23,440
{\an8}Pak Čungdžo.

4
00:00:23,523 --> 00:00:28,361
{\an8}Za pět dní v 15:00 zemřeš.

5
00:00:28,445 --> 00:00:31,740
{\an8}<i>Když hříšnice Pak Čungdža</i>
<i>informovala Novou pravdu</i>

6
00:00:31,823 --> 00:00:33,867
{\an8}<i>o rozsudku,</i>
<i>který obdržela před čtyřmi lety,</i>

7
00:00:33,950 --> 00:00:36,578
{\an8}<i>vstoupili jsme do nové éry.</i>

8
00:00:41,291 --> 00:00:46,629
{\an8}JEJÍ SVATÁ UKÁZKA
NÁM UMOŽNILA VSTOUPIT DO NOVÉ ÉRY

9
00:00:47,213 --> 00:00:48,715
{\an8}<i>Hříšnice</i>

10
00:00:48,798 --> 00:00:51,926
{\an8}<i>své hříchy bohužel až do konce nevyznala.</i>

11
00:00:52,427 --> 00:00:53,636
AVŠAK NOVÁ PRAVDA

12
00:00:55,972 --> 00:00:59,601
{\an8}SE PO VYPÁTRÁNÍ
PROJEVU PRVNÍHO HŘÍŠNÍKA

13
00:00:59,684 --> 00:01:02,353
{\an8}OTEVŘELA VEŘEJNOSTI

14
00:01:04,564 --> 00:01:05,940
{\an8}JE PŘÍKLADEM PRO MNOHÉ

15
00:01:06,024 --> 00:01:07,817
{\an8}NÁVŠTĚVNÍKY POSVÁTNÉHO
MÍSTA HAPSONG

16
00:01:07,901 --> 00:01:10,820
{\an8}<i>Bůh jasně ukázal svou vůli</i>

17
00:01:10,904 --> 00:01:13,323
<i>různými božími zásahy.</i>

18
00:01:14,824 --> 00:01:19,079
{\an8}<i>Avšak máme strach,</i>
<i>stydíme se odhalit své hříchy</i>

19
00:01:19,162 --> 00:01:22,457
{\an8}<i>a snažíme se Boží poselství skrýt.</i>

20
00:01:23,583 --> 00:01:27,670
{\an8}<i>Hříšníci se pokouší</i>
<i>čelit ukázce beze svědků.</i>

21
00:01:28,338 --> 00:01:31,841
<i>Někteří hříšníci, kteří obdrželi rozsudek,</i>

22
00:01:31,925 --> 00:01:33,593
<i>si bláhově chtěli vzít život,</i>

23
00:01:33,676 --> 00:01:36,137
<i>aniž by počkali na soudný den.</i>

24
........