1
00:00:04,987 --> 00:00:09,534
KDESI V JEDNÉ VZDÁLENÉ
DRUHOŘADÉ DIMENZI

2
00:00:12,453 --> 00:00:14,789
<i>-Je tohle nebe?</i>
<i>-To je peklo.</i>

3
00:00:24,757 --> 00:00:28,386
-Teď tu někoho mám.
-Pardon.

4
00:00:29,178 --> 00:00:33,182
Dneska jsou vážně na zabití.

5
00:00:34,892 --> 00:00:36,018
Je tohle smrt?

6
00:00:37,395 --> 00:00:38,729
Přirozeně.

7
00:00:41,357 --> 00:00:46,279
-Jak jsem... Jak jsem se sem dostal?
-Sleduj, Same Elánie. Sleduj.

8
00:01:03,546 --> 00:01:04,922
Stůj, občane.

9
00:01:06,299 --> 00:01:10,052
-Same, co tady děláš?
-Jsem normálně na hlídce.

10
00:01:11,471 --> 00:01:12,555
Vy ho znáte?

11
00:01:19,228 --> 00:01:22,398
-Řeklo se, že jen kapitána...
-A tys slíbil, že to uděláš.

12
00:01:24,233 --> 00:01:26,444
Co je to s tebou?
Už jseš tam měsíc.

13
00:01:27,695 --> 00:01:30,990
Myslíš, že lidi baví, že tu všechno
řídí oni? A my tvrdnem v kanálech?

14
00:01:31,657 --> 00:01:33,451
Něco jsi slíbil.

15
00:01:36,454 --> 00:01:37,622
Dodrž to.

16
00:01:41,000 --> 00:01:43,836
Dostaň odtamtud
naše bratry a sestry.

17
00:01:45,379 --> 00:01:46,923
A sejmi Kýlu.

18
00:01:47,256 --> 00:01:49,800
Fakt na to musím koukat znovu?

19
00:01:51,511 --> 00:01:53,012
To fakt musíš.

20
00:02:00,478 --> 00:02:02,939
Co se stalo seržantu Cvrkalovi?

21
00:02:05,441 --> 00:02:06,567
Karcer Dun?

22
00:02:09,487 --> 00:02:13,032
-Celou tu vaši bandu jsem už sebral.
-Celou bandu ne.

23
00:02:13,616 --> 00:02:15,159
........