1
00:00:05,321 --> 00:00:08,825
KDESI V JEDNÉ VZDÁLENÉ
DRUHOŘADÉ DIMENZI

2
00:00:09,075 --> 00:00:10,535
Kde jsme to skončili?

3
00:00:10,660 --> 00:00:14,497
Kolík je nejlepší informátorka
ve městě. Ale rozhodně není levná.

4
00:00:14,580 --> 00:00:16,457
Elánius a Karcer spolu vyrostli.

5
00:00:16,541 --> 00:00:19,252
-Dřív tu spávalo 30 dětí.
-Nikdy jsem nebyl dítě.

6
00:00:19,377 --> 00:00:20,962
Musel jsem se o sebe postarat.

7
00:00:21,045 --> 00:00:22,588
A staral se i o tebe, vzpomínáš?

8
00:00:22,713 --> 00:00:24,674
Ty jsi vlkodlak.
Proč nezůstaneš takhle?

9
00:00:24,882 --> 00:00:26,801
Protože nejsem jen tohle.

10
00:00:27,176 --> 00:00:30,680
Máte vůbec tušení, kolik zlodějů
přehodnotí svou volbu povolání

11
00:00:30,805 --> 00:00:32,723
po deseti týdnech intenzivní léčby?

12
00:00:32,849 --> 00:00:36,310
Klíč k ovládání draků je
mluvící meč jménem Wayne?

13
00:00:36,561 --> 00:00:37,895
Jsou tu další předměty.

14
00:00:37,979 --> 00:00:39,480
Potřebujeme je k ovládnutí draka.

15
00:00:39,564 --> 00:00:41,649
Musíme ten meč
vyslechnout, Elánie.

16
00:00:41,732 --> 00:00:45,361
Chcete říct, že budete
draka kontrolovat sám?

17
00:00:45,445 --> 00:00:49,949
Neuposlechnutí mých rozkazů
se trestá jen smrtí.

18
00:00:50,032 --> 00:00:52,493
-Chceme, abys pro nás něco ukradl.
-Meč...

19
00:00:52,827 --> 00:00:54,495
Teď ho má v rukou blázen.

20
00:00:55,872 --> 00:00:59,500
A tobě stačí jediné. Sebrat mu ho.

21
00:01:20,480 --> 00:01:24,859
-Já myslela, že je po tobě.
-Ty mě měříš?

22
00:01:24,942 --> 00:01:26,861
To je pro kámoše, Davida Oživovače.

23
........