1
00:00:06,041 --> 00:00:10,875
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:00:32,416 --> 00:00:33,291
Vaše jméno?

3
00:00:34,083 --> 00:00:35,000
Sedat Yücel.

4
00:00:35,541 --> 00:00:36,375
Povolání?

5
00:00:36,958 --> 00:00:41,708
Jsem příslušníkem vězeňské služby
ve věznici Konya celých 29 let.

6
00:00:43,291 --> 00:00:46,791
Pane Sedate, tohle není výslech.

7
00:00:46,875 --> 00:00:49,250
To řeší policie, jak jistě víte.

8
00:00:50,041 --> 00:00:52,750
My se ptáme na vaše jednání

9
00:00:52,833 --> 00:00:55,458
kvůli vyšetřování
ministerstva spravedlnosti.

10
00:00:55,958 --> 00:00:59,166
Jeho výsledky však mohou vést k obžalobě.

11
00:00:59,250 --> 00:01:02,875
Můžete přijít o práci
a ztratit právo na penzi,

12
00:01:02,958 --> 00:01:06,791
stejně jako další práva,
které jste během služby získal.

13
00:01:08,875 --> 00:01:09,708
Já vím.

14
00:01:10,666 --> 00:01:11,500
Dobrá.

15
00:01:12,000 --> 00:01:13,125
Tak tedy začneme.

16
00:01:14,666 --> 00:01:19,625
Byl v den incidentu, tedy 25. dubna 2018,

17
00:01:20,250 --> 00:01:22,875
vězeň Musa Solak pod vaším dohledem?

18
00:01:27,791 --> 00:01:28,625
Ano.

19
00:01:34,166 --> 00:01:35,166
Spotify.

20
00:01:35,958 --> 00:01:37,916
- Cože?
- Spotify.

21
00:01:39,166 --> 00:01:40,250
Stopify?

22
00:01:40,333 --> 00:01:41,708
Spotify, vole.

23
00:01:41,791 --> 00:01:44,166
Víš, že na stopkách se prodávají věci?

24
00:01:44,250 --> 00:01:46,250
Jo, a co s tím?
........