1
00:00:57,583 --> 00:00:59,500
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:01:13,750 --> 00:01:16,875
{\an8}3 850 TO SE MI LÍBÍ,
559 KOMENTÁŘŮ, 61 SDÍLENÍ

3
00:01:19,583 --> 00:01:21,166
{\an8}<i>Už stačí!</i>

4
00:01:21,250 --> 00:01:23,291
{\an8}2 653 TO SE MI LÍBÍ,
187 KOMENTÁŘŮ, 61 SDÍLENÍ

5
00:01:25,208 --> 00:01:26,541
{\an8}<i>Vzali tě? Ou!</i>

6
00:01:26,625 --> 00:01:28,541
{\an8}4 850 TO SE MI LÍBÍ,
197 KOMENTÁŘŮ, 23 SDÍLENÍ

7
00:01:29,791 --> 00:01:31,625
{\an8}SAUMJA MEHRA SE CÍTÍ BLÁZNIVĚ

8
00:01:33,583 --> 00:01:37,041
{\an8}4 440 TO SE MI LÍBÍ
332 KOMENTÁŘŮ, 1 212 SDÍLENÍ

9
00:01:38,375 --> 00:01:40,125
VZPOMÍNKY

10
00:01:40,208 --> 00:01:42,458
<i>Gratuluju!</i>

11
00:01:43,000 --> 00:01:48,041
{\an8}4 440 TO SE MI LÍBÍ,
1 932 KOMENTÁŘŮ, 812 SDÍLENÍ

12
00:01:48,125 --> 00:01:50,833
VZPOMÍNKY

13
00:01:50,916 --> 00:01:51,791
<i>Je to tam!</i>

14
00:01:52,791 --> 00:01:55,625
<i>Zamlada jsi bývala tak roztomilá.
Proč jsi musela vyrůst?</i>

15
00:01:56,375 --> 00:01:57,666
<i>Neštvi mě!</i>

16
00:01:58,166 --> 00:02:00,375
{\an8}4 430 TO SE MI LÍBÍ
132 KOMENTÁŘŮ, 112 SDÍLENÍ

17
00:02:01,791 --> 00:02:04,541
{\an8}4 530 TO SE MI LÍBÍ
432 KOMENTÁŘŮ, 612 SDÍLENÍ

18
00:02:07,083 --> 00:02:09,875
{\an8}4 587 TO SE MI LÍBÍ
572 KOMENTÁŘŮ, 247 SDÍLENÍ

19
00:02:16,083 --> 00:02:18,833
{\an8}„VŠECHNO, CO ŘEKNU, JE PRAVDA“
BHAROSA 24X7

20
00:02:19,333 --> 00:02:22,583
{\an8}<i>Pane Pathaku, řekněte, jak se cítíte?
S prvním plakátem.</i>

21
00:02:22,666 --> 00:02:24,000
{\an8}<i>Ty jsi na mě naštvaná?</i>

22
00:02:24,083 --> 00:02:25,333
{\an8}<i>Ne? Proč?</i>

23
........