1
00:00:02,443 --> 00:00:05,696
<i>Stane, co nejrychleji přijeď.</i>
<i>Mám o tebe strach.</i>

2
00:00:05,779 --> 00:00:08,490
Pokud víme, policie už ho má ve vazbě.

3
00:00:08,574 --> 00:00:11,327
Jo? Tak proč se neozvali
Nitesh ani Maryanne?

4
00:00:11,410 --> 00:00:13,871
Určitě to má logické vysvětlení.

5
00:00:13,954 --> 00:00:16,332
<i>V úkrytu byly sanitky.</i>

6
00:00:16,415 --> 00:00:18,626
Buď v klidu. Brzy budu v motelu.

7
00:00:18,709 --> 00:00:21,003
Promluvíme s Hansem.

8
00:00:24,048 --> 00:00:24,882
Ne.

9
00:00:26,175 --> 00:00:27,509
To není možné.

10
00:00:27,593 --> 00:00:28,594
<i>Co není možné?</i>

11
00:00:28,677 --> 00:00:29,803
Co není možné?

12
00:00:29,887 --> 00:00:31,221
On. Je tady.

13
00:00:31,305 --> 00:00:34,558
<i>Panebože. Stane.</i>
<i>Musíš odtamtud zmizet.</i>

14
00:00:40,230 --> 00:00:41,231
<i>Stane?</i>

15
00:00:41,732 --> 00:00:43,233
<i>Jsi tam? Stane!</i>

16
00:00:52,534 --> 00:00:53,369
Stane?

17
00:00:54,244 --> 00:00:55,537
Stane!

18
00:01:09,009 --> 00:01:10,844
MOTEL OAK LEAF

19
00:01:24,274 --> 00:01:26,652
{\an8}Jen říkám, že to nechápu.

20
00:01:26,735 --> 00:01:30,531
{\an8}Říkáš to tak, jako bys mi nevěřil.

21
00:01:31,974 --> 00:01:33,575
{\an8}Tak začnu znovu.

22
00:01:33,659 --> 00:01:34,952
{\an8}Miluju tě.

23
00:01:35,035 --> 00:01:36,370
A ať je to cokoliv…

24
00:01:36,453 --> 00:01:38,372
{\an8}- Je to rakovina.
- Možná.

........