1
00:00:00,000 --> 00:00:02,880
<i>- V minulých dílech jste viděli...
- Nepovedlo se vám udržet</i>

2
00:00:02,890 --> 00:00:05,400
<i>- tento projekt v tajnosti.</i>
- Musíme se rozhodnout.

3
00:00:05,410 --> 00:00:08,550
Vyzývám radu k hlasování
o nedůvěře v naši předsedkyni.

4
00:00:08,600 --> 00:00:10,825
<i>- Tvůj táta?</i>
- Jo, je to generálmajor Beale.

5
00:00:10,850 --> 00:00:14,175
<i>- Vyhladí Portland. - Za pomoci
plynu z výzkumnýho zařízení.</i>

6
00:00:14,175 --> 00:00:16,550
Duťákama zakryjou, co provedli.

7
00:00:19,700 --> 00:00:22,525
Tohle není jen o záchraně
Portlandu a našem útěku.

8
00:00:22,550 --> 00:00:24,800
<i>Musíme dostat vědce pryč.
A jejich výzkum.</i>

9
00:00:24,850 --> 00:00:28,075
Vezmeme ho
a budeme v něm pokračovat.

10
00:00:40,000 --> 00:00:43,100
PŘED DVĚMA ROKY

11
00:00:43,175 --> 00:00:46,125
Opět vás zdravím, Indiro.

12
00:00:47,275 --> 00:00:49,600
To stačí, můžete si dát pauzu.

13
00:00:52,725 --> 00:00:56,300
Tak co vy na to, podplukovnice?

14
00:00:56,450 --> 00:01:00,525
Tohle je přesně ta tečka,
kterou naše stanice potřebovala.

15
00:01:00,650 --> 00:01:03,900
Požádali jsme vás o něco,
co by nám připomínalo to,

16
00:01:04,000 --> 00:01:06,625
proč tu jsme a co je v sázce,

17
00:01:06,675 --> 00:01:11,375
co by tu stálo po několik
generací, a tohle je přímo skvostné.

18
00:01:11,725 --> 00:01:14,925
Děkujeme.
Těší mě, že se vám to líbí.

19
00:01:16,775 --> 00:01:18,600
Tak v čem je problém?

20
00:01:25,000 --> 00:01:28,750
Ta dohoda o neútočení,
kterou jsme tehdy sjednaly...

21
00:01:29,875 --> 00:01:33,550
Slibte mi, že ji budete
dodržovat, i když tu nebudu.

22
00:01:33,600 --> 00:01:35,550
........