1
00:00:00,000 --> 00:00:01,067
<i>Viděli jste ...</i>

2
00:00:01,068 --> 00:00:02,335
Starej se dobře o mého syna.

3
00:00:02,336 --> 00:00:03,890
Ukaž mu, co neviděl.

4
00:00:03,892 --> 00:00:05,371
Oba chceme, abys tu zůstal.

5
00:00:05,372 --> 00:00:06,672
Nikdy mě nenechají
vidět mého syna.

6
00:00:06,673 --> 00:00:09,175
Kvůli záznamu v trestním rejstříku
možná nebudu mít právo ho navštěvovat.

7
00:00:09,176 --> 00:00:10,776
Už nejsem ten kluk, co jsem býval.

8
00:00:10,777 --> 00:00:11,877
Musíš najít způsob,
jak jim to dokázat.

9
00:00:11,878 --> 00:00:13,012
Možná mě pustí na
podmínku, chlape.

10
00:00:13,013 --> 00:00:14,614
Chceš, abych mluvil v tvůj prospěch?

11
00:00:14,615 --> 00:00:16,516
Riskoval bych svý jméno,

12
00:00:16,517 --> 00:00:17,783
- že zůstaneš čistý.
- Zůstanu.

13
00:00:17,784 --> 00:00:18,918
Slyšel jsem, že jseš venku.

14
00:00:18,919 --> 00:00:20,186
Jo, ale ne díky tobě.

15
00:00:20,187 --> 00:00:22,355
Ještě nevím, jestli by
to tam venku mohl zvládnout.

16
00:00:22,356 --> 00:00:26,426
Opravdu doufám, že tím "tam venku"
myslíš vysokou a ne ulici.

17
00:00:26,427 --> 00:00:28,027
No, jak jsi řekl, Hondo,

18
00:00:28,028 --> 00:00:29,396
já jsem jeho otec.

19
00:00:39,340 --> 00:00:42,508
Zjevení, kapitola 3, verš 19:

20
00:00:42,509 --> 00:00:46,780
"Já kárám a trestám ty, které miluji."

21
00:00:48,182 --> 00:00:49,716
"Vzpamatuj se tedy a čiň pokání."

22
00:00:52,653 --> 00:00:54,588
Jsem Boží služebník pro tvoje dobro.

23
00:00:56,056 --> 00:00:57,358
Tak přestaň plakat.

24
........