1
00:00:21,298 --> 00:00:24,993
Překlad: datel071

2
00:00:48,146 --> 00:00:50,724
Andreu Doyleovou odvedli
do výslechové místnosti.

3
00:00:50,759 --> 00:00:53,521
V bytě měla schovaný mobil.
Neregistrovaný.

4
00:00:53,548 --> 00:00:55,826
Nemůžeme si přečíst
esemesky ani e-maily.

5
00:00:55,853 --> 00:00:59,785
Přišly jí jenom tři zprávy,
všechny z jednoho šifrovaného čísla.

6
00:00:59,812 --> 00:01:01,923
Kluci z technického
se do něj snaží dostat.

7
00:01:01,950 --> 00:01:03,886
Jestli se jim to povede,

8
00:01:03,903 --> 00:01:06,753
budeme mít přímý kontakt
na překupníky.

9
00:01:07,668 --> 00:01:09,725
Otázka zní,

10
00:01:09,743 --> 00:01:11,678
chceme ho použít?

11
00:01:14,273 --> 00:01:15,910
Zaplatit výkupné?

12
00:01:19,926 --> 00:01:22,425
Je to hodně riskantní, Tosh.

13
00:01:23,630 --> 00:01:28,065
Jestli jim zavoláme a oni zpanikaří,

14
00:01:28,091 --> 00:01:31,023
můžou obě dívky zabít.

15
00:01:32,254 --> 00:01:34,683
Billy, proč se tak tváříš? Co je?

16
00:01:35,158 --> 00:01:37,946
Teď volala Rosie z karavanů.

17
00:01:38,747 --> 00:01:41,124
Olivia Lennoxová prý unesla Jamieho.

18
00:01:45,622 --> 00:01:46,775
Ježíši.

19
00:01:54,689 --> 00:01:58,419
Billy, ať sem Rosie přijede,
chci s ní mluvit.

20
00:01:58,446 --> 00:02:02,428
Popis auta předej místnímu rádiu,
ať vyzvou lidi, aby se po něm poohlédli.

21
00:02:08,683 --> 00:02:11,205
<i>Nechte mi vzkaz, ozvu se vám.</i>

22
00:02:11,224 --> 00:02:13,564
Olivio, tady Jimmy Perez.

23
00:02:13,590 --> 00:02:16,645
Okamžitě přivezte
Jamieho Hayese na stanici.
........