1
00:00:21,266 --> 00:00:24,961
Překlad: datel071

2
00:00:51,620 --> 00:00:54,831
Já to nechápu.
Proč v té dodávce nebyla?

3
00:00:54,848 --> 00:00:56,405
Kde je?

4
00:00:56,435 --> 00:00:58,899
Nesmíte to teď vzdát.

5
00:00:59,318 --> 00:01:01,876
- Zezi žije.
- Kéž bych tomu mohla věřit.

6
00:01:02,251 --> 00:01:04,222
Pro někoho pracoval.

7
00:01:04,248 --> 00:01:06,447
Najdeme ho a najdeme i Zezi.

8
00:01:06,483 --> 00:01:09,449
Šéfe, musíme jet.

9
00:01:09,475 --> 00:01:11,367
Incident na spiggieské pláži.

10
00:01:11,402 --> 00:01:14,103
- Co se stalo? Něco se Zezi?
- Nejde o Zezi.

11
00:01:14,129 --> 00:01:15,276
Hned, šéfe.

12
00:01:36,482 --> 00:01:38,945
Asi je vysadili ve člunu.

13
00:01:41,945 --> 00:01:44,239
Nechápu, jak někdo může
něco takového udělat.

14
00:01:44,750 --> 00:01:46,359
Uprostřed Severního moře.

15
00:02:00,723 --> 00:02:03,036
Povíš mi, co se stalo?

16
00:02:06,281 --> 00:02:09,387
Co jsou zač? Odkud se tu vzali?

17
00:02:10,196 --> 00:02:11,560
Nevím jistě.

18
00:02:14,197 --> 00:02:15,763
Takhle by to být nemělo.

19
00:02:16,449 --> 00:02:17,883
Ne, nemělo.

20
00:02:20,443 --> 00:02:23,311
Duncane, co jsi tu dělal?

21
00:02:28,559 --> 00:02:30,565
Tady jsem se probral.

22
00:02:34,460 --> 00:02:40,163
Netušil jsem, že v mém domě
přechovávají ty lidi.

23
00:02:41,096 --> 00:02:42,301
Vážně ne.

24
00:02:44,501 --> 00:02:45,565
Já vím.
........