1
00:00:04,505 --> 00:00:06,131
<i>Minule jste viděli...</i>

2
00:00:06,215 --> 00:00:08,592
To jsem já. Harrison.

3
00:00:08,675 --> 00:00:12,429
Je to jen pár věcí,
kdyby ses rozhodl, že chceš zůstat.

4
00:00:12,513 --> 00:00:14,473
Jsem Jimův syn.

5
00:00:14,556 --> 00:00:15,474
Syn?

6
00:00:15,557 --> 00:00:18,101
- Mojí mámu už jsi nejspíš potkal.
- Ten polda.

7
00:00:18,185 --> 00:00:19,603
Šéf policie.

8
00:00:19,686 --> 00:00:21,605
Chodí s tvým tátou.

9
00:00:21,688 --> 00:00:23,440
<i>Matt Caldwell prošel.</i>

10
00:00:23,524 --> 00:00:26,652
<i>Chce tu zbraň
donést do chaty svého otce.</i>

11
00:00:33,992 --> 00:00:36,203
Vidíš, co jsem dokázal, Jime?

12
00:00:38,539 --> 00:00:39,998
Co to...?

13
00:00:40,082 --> 00:00:42,042
Nemáš ponětí, co děláš!

14
00:00:45,087 --> 00:00:48,006
<i>Matt Caldwell
včera zmizel ve zdejším lese.</i>

15
00:00:48,090 --> 00:00:50,634
<i>Tvoje chata je blízko
všech veřejných lovišť.</i>

16
00:00:50,717 --> 00:00:52,970
Doufala jsem, že bychom mohli
zřídit základní tábor pro pátrání tady.

17
00:00:53,053 --> 00:00:55,430
Právě jsem našel tohle
zhruba kilometr cesty odtud.

18
00:00:55,514 --> 00:00:57,599
- Hned u...
- Silnice.

19
00:00:57,683 --> 00:00:58,934
Co se děje?

20
00:00:59,017 --> 00:01:00,519
Podle stop z místa utekl.

21
00:01:00,602 --> 00:01:04,106
O čem to mluvíš? Můj syn
se ztratil a musíme ho hned najít.

22
00:01:04,189 --> 00:01:05,607
Budeme pokračovat přes noc.

23
00:01:05,691 --> 00:01:07,276
Matt tam někde je.
........