1
00:00:45,583 --> 00:00:48,979
Zatlač! Pojď, Stacey.
Ještě jednou silně zatlač.

2
00:00:52,845 --> 00:00:54,119
Nemůžu!

3
00:00:54,875 --> 00:00:56,683
Už víc nemůžu!

4
00:01:06,305 --> 00:01:07,440
Tlačím!

5
00:01:10,387 --> 00:01:13,239
<i> To je ono. Super. </i>

6
00:01:15,480 --> 00:01:18,341
<i> Znovu zatlač, chci, abys
zatlačila tak silně, jak dokážeš. </i>

7
00:01:44,680 --> 00:01:47,832
Blahopřejeme, zdravé děvčátko.

8
00:01:49,053 --> 00:01:50,352
<i> Gratulujeme. </i>

9
00:01:53,340 --> 00:01:55,044
- Takže?
- Máme děvčátko.

10
00:01:56,275 --> 00:01:57,507
<i> Gratulujeme. </i>

11
00:02:02,537 --> 00:02:07,532
Překlad do CZ Jitoz

12
00:02:19,194 --> 00:02:23,490
"Tátovo děvčátko"

13
00:04:18,600 --> 00:04:20,563
<i> Pokračuj. Pokračuj dále. </i>

14
00:04:22,758 --> 00:04:24,070
<i> Pokračuj. Pokračuj. </i>

15
00:04:28,974 --> 00:04:29,892
<i> Kde je moje Barbie? </i>

16
00:04:30,651 --> 00:04:33,087
- <i> Barbie? Oh, tam je! </i>
- Jedna je tady.

17
00:04:33,298 --> 00:04:34,784
Ne, druhá je ještě tady někde.

18
00:04:35,327 --> 00:04:36,746
<i> Pojďme udělat ... Barbie vlasy. </i>

19
00:04:37,606 --> 00:04:38,781
<i> - Ne.
- Ne. </i>

20
00:04:38,793 --> 00:04:39,539
<i> Ponymu hřívu. </i>

21
00:04:43,278 --> 00:04:44,899
<i> V jakém stylu uděláš Ponymu hřívu? </i>

22
00:04:45,894 --> 00:04:47,035
<i> V jakém stylu mu ji uděláš? </i>

23
00:04:50,099 --> 00:04:51,242
Jak ...

24
00:04:53,153 --> 00:04:55,732
- Pokračuj. Potřebujeme víc bublin.
........