1
00:00:12,430 --> 00:00:13,260
Prepáčte.

2
00:00:24,024 --> 00:00:25,944
To je za to, že som musel bežať.

3
00:00:26,026 --> 00:00:28,276
Teraz nám dáš ten mobil.

4
00:00:29,280 --> 00:00:30,820
Nemôžeš pred nami ujsť.

5
00:00:30,906 --> 00:00:32,486
Poďme, no tak.

6
00:00:37,455 --> 00:00:38,285
Toto je za moje pery.

7
00:00:41,041 --> 00:00:42,751
Kde je ten mobil, Solina?

8
00:00:42,835 --> 00:00:43,955
Ja ho nemám.

9
00:00:44,044 --> 00:00:45,134
Zlá odpoveď.

10
00:00:52,720 --> 00:00:55,310
Hej, hej, hej, Abel, Abel, Abel, upokoj sa!

11
00:01:00,603 --> 00:01:02,613
Nemá ho pri sebe.

12
00:01:02,688 --> 00:01:04,608
A veľmi dobre vieš, čo sa stane,
ak ten mobil nedostaneme ...

13
00:01:04,690 --> 00:01:06,730
Hej, Abel, človeče, ak ten chlap zomrie ...

14
00:01:08,360 --> 00:01:12,410
Dispečing, núdzový stav na Greenbeach Isle.

15
00:01:12,490 --> 00:01:14,490
Potrebujeme záchranný vrtuľník.

16
00:01:33,687 --> 00:01:36,687
<font color=#00BFFF> Preklad: dusanho</font>

17
00:01:39,683 --> 00:01:43,443
Ten džob sme mali skončiť pred týždňom.

18
00:01:43,521 --> 00:01:47,191
A ešte stále som mohla ležať v
hojdacej sieti na Grand Cayman,

19
00:01:47,274 --> 00:01:49,784
keby nebolo tejto hlúpej búrky.

20
00:01:49,860 --> 00:01:52,400
Tí skorumpovaní dodávatelia amerického ministerstva obrany

21
00:01:52,488 --> 00:01:55,448
vždy musia byť vo všetkom takí podozrievaví.

22
00:01:55,533 --> 00:01:59,453
<i> Hurikán Esme štvrtého stupňa
mal postupovať na východné pobrežie,</i>

23
00:01:59,537 --> 00:02:01,037
<i>ale minulú noc sa posunul
smerom na západ cez Floridu.</i>

24
00:02:01,121 --> 00:02:03,121
Hej, pozrite, Breanna vystúpila z lietadla.

........