1
00:02:08,280 --> 00:02:09,400
Na.

2
00:02:10,000 --> 00:02:12,120
- Napij se.
- Udělá ti to dobře.

3
00:02:41,600 --> 00:02:43,520
Pojď, chlapče.

4
00:03:02,120 --> 00:03:05,800
- Byla tak mladičká.
- S jejím životem není divu.

5
00:03:05,880 --> 00:03:08,360
- Vůbec nevycházela.
- Byla překrásná.

6
00:03:08,440 --> 00:03:11,600
- Učiněný archanděl Gabriel.
- Taková hrůza.

7
00:03:12,200 --> 00:03:13,640
Takový je život.

8
00:03:48,280 --> 00:03:50,280
Co myslíte, doktore?

9
00:03:51,000 --> 00:03:52,080
Nevím.

10
00:03:54,720 --> 00:03:56,360
Budu upřímný. Jsem bezradný.

11
00:03:57,760 --> 00:04:00,320
Nejde ani tak o to, jak tělo zareaguje.

12
00:04:01,920 --> 00:04:02,960
Zůstanete tu?

13
00:04:05,360 --> 00:04:06,160
Dobře.

14
00:04:08,000 --> 00:04:09,920
Někdo by u něj měl neustále být.

15
00:04:21,399 --> 00:04:22,320
Jsme na místě.

16
00:04:22,920 --> 00:04:24,320
Číslo popisné 32.

17
00:05:10,680 --> 00:05:12,520
Patříte k těm učedníkům…

18
00:05:13,120 --> 00:05:14,440
nebo jak se nazývají?

19
00:05:16,040 --> 00:05:17,640
Jeden z těch osvícenců?

20
00:05:19,720 --> 00:05:22,120
Nevidíte, kam může tento nesmysl zajít?

21
00:05:23,000 --> 00:05:25,200
Někteří se musejí k rozumu přivést.

22
00:05:25,280 --> 00:05:29,840
- Někteří nemohou žít, doktore.
- Někteří ani nechtějí.

23
00:05:29,920 --> 00:05:33,240
To vám přivodí věčné ležení
v knihách, doktore.

24
00:05:35,160 --> 00:05:36,600
........