1
00:02:36,898 --> 00:02:39,054
Poď, nastúp si, Yella.

2
00:02:39,106 --> 00:02:40,682
Odveziem ťa.

3
00:02:41,690 --> 00:02:43,183
No tak, Yella.

4
00:02:51,023 --> 00:02:55,017
Nie, nie, Yella.
Ostanem tu stáť. Pozri! Okej?

5
00:02:57,357 --> 00:02:59,347
Chcem sa len trošku porozprávať.

6
00:03:05,065 --> 00:03:06,724
Ty máš prácu...

7
00:03:08,649 --> 00:03:11,351
Dobrú.
Naozaj dobrú.

8
00:03:11,982 --> 00:03:13,523
Vidím to na tebe.

9
00:03:17,524 --> 00:03:19,230
Na tom, ako kráčaš.

10
00:03:27,399 --> 00:03:30,729
"Chodci, prejdite na druhú stranu",
to sa tam píše.

11
00:03:33,774 --> 00:03:37,519
Takže chápeš, že teraz
musím prejsť, však?

12
00:03:50,108 --> 00:03:51,766
V Stendale, spomínaš si?

13
00:03:52,525 --> 00:03:54,930
Po tvojej úžasnej
prednáške pre remeselníkov.

14
00:03:54,983 --> 00:03:57,057
Tam si tiež takto kráčala.

15
00:03:58,442 --> 00:04:02,601
Zišli sme k rieke,
a ty si si vyzula topánky.

16
00:04:03,358 --> 00:04:06,107
A kráčali sme len tak popri brehu.

17
00:04:11,858 --> 00:04:14,312
Yella, tak veľmi mi chýbaš.

18
00:04:18,942 --> 00:04:21,810
Môžeš znovu prejsť naspäť,
tu už nie je stavenisko.

19
00:05:23,360 --> 00:05:25,018
Je tu môj otec?

20
00:05:44,027 --> 00:05:47,606
Ben ťa hľadá.
Špízoval aj pred domom.

21
00:05:48,819 --> 00:05:50,609
Dostala som tú prácu, oci.

22
00:05:51,277 --> 00:05:52,984
Kedy?

23
00:05:53,027 --> 00:05:55,860
Pozajtra.
Zajtra skoro ráno vyrážam.
........