10
00:00:48,589 --> 00:00:53,084
<font color="#eb3669">Blade Runner: Black Lotus - 1 x 03</font>
preložil K a m y l k o

11
00:01:24,884 --> 00:01:26,364
Kde to som?

12
00:01:52,259 --> 00:01:54,957
Hej! Čo to do pekla?

13
00:01:55,001 --> 00:01:58,265
- Čo si mi to urobil?
- Zachránil som ti život.

14
00:01:58,309 --> 00:02:00,311
Strelil si ma omračovacou zbraňou.

15
00:02:02,574 --> 00:02:04,184
Zabila si Bannistera, však?

16
00:02:09,059 --> 00:02:11,452
Neboj sa.
Neudám ťa.

17
00:02:11,496 --> 00:02:16,240
Bola si mimo.
Musel som to urobiť.

18
00:02:18,285 --> 00:02:23,769
- Moje zariadenie.
- Vždy dokončím zákazku.

19
00:02:23,812 --> 00:02:26,076
Ako si vedel,
že ma tam nájdeš?

20
00:02:29,601 --> 00:02:31,472
<i>AS-08 sa hlási.</i>

21
00:02:31,516 --> 00:02:35,172
<i>- Vraciam sa na miesto činu. Končím.
- Rozumiem.</i>

22
00:02:35,215 --> 00:02:37,609
<i>Pri budove Quail bola hlásená strelba.</i>

23
00:02:37,652 --> 00:02:41,091
Naladil som si
policajnú frekvenciu.

24
00:02:41,134 --> 00:02:43,484
A zachytil som niečo
o vražde senátora Bannistera.

25
00:02:45,225 --> 00:02:49,229
Tak som si to dal dokopy.

26
00:02:49,273 --> 00:02:52,754
Asi by som ti mala poďakovať.

27
00:02:57,324 --> 00:02:59,196
Tu máš. Vypi to.

28
00:03:03,330 --> 00:03:07,726
Neviň ma. Od Blackoutu
to už nechutí ako má.

29
00:03:09,467 --> 00:03:13,514
- Blackout?
- Blackout v roku 2022.

30
00:03:13,558 --> 00:03:16,300
Ty si naozaj nič nepamätáš.

31
00:03:16,343 --> 00:03:20,086
Zmazali sa všetky dáta.
Všetko sa tým zmenilo.

........