1
00:00:36,537 --> 00:00:38,330
Podělal jsem to. Utekla.

2
00:00:41,333 --> 00:00:42,960
Měla mě zabít.

3
00:00:43,919 --> 00:00:47,006
No tak. Vstaňte. Musíme jít. Vstaňte!

4
00:00:56,307 --> 00:00:57,725
Musíme pryč.

5
00:01:05,691 --> 00:01:06,859
Zkontrolujte okno.

6
00:01:10,070 --> 00:01:11,030
Jsou tady.

7
00:01:12,031 --> 00:01:12,948
Pojďte za mnou.

8
00:01:23,459 --> 00:01:24,460
Hlídejte.

9
00:01:38,557 --> 00:01:39,600
Vemte si tohle.

10
00:01:59,161 --> 00:02:01,121
-Běžte!
-Držte se dole.

11
00:02:04,333 --> 00:02:05,459
Pojďte.

12
00:03:08,939 --> 00:03:11,442
Musíme být potichu
a zůstat blízko farmy.

13
00:03:11,525 --> 00:03:12,776
Nesmíme překročit hranice.

14
00:03:13,152 --> 00:03:13,986
Ne, Bruno!

15
00:03:16,447 --> 00:03:18,032
Bruno, vrať se!

16
00:03:18,616 --> 00:03:19,658
Vrať se, je to nebezpečné!

17
00:03:22,036 --> 00:03:23,245
Bruno, vrať se!

18
00:03:30,669 --> 00:03:34,131
Bruno, táta říká,
že nesmíme chodit za ty kříže.

19
00:03:34,423 --> 00:03:35,925
Bruno, vrať se!

20
00:03:44,808 --> 00:03:47,353
Bruno, chci se vrátit do domu.

21
00:03:57,863 --> 00:03:59,239
Bruno, jsi to ty?

22
00:04:01,283 --> 00:04:02,326
Co to děláš?

23
00:04:02,409 --> 00:04:03,702
Pojď sem, honem.

24
00:04:08,082 --> 00:04:10,084
Co jsem ti říkal?

25
........