1
00:01:22,598 --> 00:01:25,598
{\an8}PAŘÍŽ 1934

2
00:02:18,889 --> 00:02:22,264
<i>Zkontrolujte znovu ty údaje.</i>

3
00:02:25,723 --> 00:02:27,014
Madam?

4
00:02:27,223 --> 00:02:29,306
Paní Curieová!

5
00:02:30,223 --> 00:02:32,139
Zavolejte sanitku!

6
00:02:33,098 --> 00:02:35,181
Madam, co se stalo?

7
00:02:42,889 --> 00:02:45,264
Rychle. Je velice slabá.

8
00:02:45,348 --> 00:02:47,389
- To je paní Curieová?
- Ano.

9
00:02:48,848 --> 00:02:51,181
<i>Kupte si ranní noviny!</i>

10
00:03:08,389 --> 00:03:09,806
Och!

11
00:03:24,389 --> 00:03:26,223
- Duclaux?
- Ano.

12
00:03:27,973 --> 00:03:30,014
Zajímá vás mikrobiologie?

13
00:03:31,181 --> 00:03:34,973
Zajímá mě každá věda,
která čelí panujícím postojům.

14
00:03:35,056 --> 00:03:36,389
Jsem Pierre Curie.

15
00:03:37,348 --> 00:03:39,014
Zdravím, pane Curie.

16
00:03:40,514 --> 00:03:42,014
Na shledanou.

17
00:03:43,514 --> 00:03:46,514
{\an8}PAŘÍŽ 1893

18
00:03:55,514 --> 00:03:58,389
Tato práce je velmi zajímavá.

19
00:04:03,889 --> 00:04:05,556
Máte společnost.

20
00:04:06,181 --> 00:04:07,348
Ruším vás.

21
00:04:07,764 --> 00:04:09,139
Ano.

22
00:04:10,514 --> 00:04:15,348
Ale můžete nám povědět,
proč nás rušíte, slečno Skłodowská.

23
00:04:15,431 --> 00:04:18,931
Profesore Lippmanne,
musím důrazně protestovat.

24
00:04:19,014 --> 00:04:22,473
V noci bylo zase přemístěno moje náčiní.
........