1
00:00:04,350 --> 00:00:06,090
V předchozích dílech...

2
00:00:06,130 --> 00:00:07,700
Jak tady tvoje přítelkyně

3
00:00:07,740 --> 00:00:09,090
získala rezidenturu?

4
00:00:09,130 --> 00:00:11,480
- Dala jsem příspěvek.
- Ví to Layla?

5
00:00:11,530 --> 00:00:14,050
Vím, jak těžké pro tebe
bylo ten rozpočet podepsat.

6
00:00:14,100 --> 00:00:15,360
Ne, nevíš.

7
00:00:15,400 --> 00:00:17,140
Ti lidé nejsou tvoji přátelé, Maxi,

8
00:00:17,190 --> 00:00:18,450
jsou to tvoji zaměstnanci.

9
00:00:18,490 --> 00:00:20,670
- Kolik bylo propuštěno?
- 148.

10
00:00:20,710 --> 00:00:23,840
Lidé, kteří dělají
z této nemocnice to, čím je

11
00:00:23,890 --> 00:00:25,850
a vy všichni jste byli na tom seznamu.

12
00:00:25,890 --> 00:00:27,410
Dnes jsem vás ochránil,

13
00:00:27,460 --> 00:00:30,639
ale zítra vás už ochránit nedokážu.

14
00:00:33,160 --> 00:00:36,550
- Vidíte to?
- To ano.

15
00:00:37,062 --> 00:00:40,858
To je špička baby karotky.

16
00:00:41,510 --> 00:00:43,879
Nesnáším mrkev.

17
00:00:43,919 --> 00:00:46,000
Možná proto sis
ji strčila do nosu

18
00:00:46,040 --> 00:00:47,614
namísto do pusy.

19
00:00:48,300 --> 00:00:50,220
Pediatrické spekulum.

20
00:01:09,261 --> 00:01:10,720
Nemůžu ho najít.

21
00:01:10,760 --> 00:01:12,200
Proč ho nemůžeš najít?

22
00:01:12,240 --> 00:01:14,240
Protože to Casey udržoval úložný systém

23
00:01:14,290 --> 00:01:15,893
a moc se o něm nebavil.

24
00:01:16,770 --> 00:01:18,640
........