1
00:00:01,875 --> 00:00:03,875
Co bys dělal v hurikánu?

2
00:00:04,083 --> 00:00:06,917
To, co dělám vždycky. Chránil tě.

3
00:00:09,875 --> 00:00:11,708
Potřebuji luk a šípy.

4
00:00:15,875 --> 00:00:19,292
Do Vánoc zbývá šest dní.
Naplníme je spoustou vánočních aktivit.

5
00:00:19,375 --> 00:00:20,542
- Chaloupka z perníku.
- Jasně!

6
00:00:20,625 --> 00:00:22,042
Vánoční filmový maraton.

7
00:00:22,125 --> 00:00:24,417
Budou to ty nejlepší
Vánoce Bartonových!

8
00:00:24,500 --> 00:00:27,292
Došlo k pár změnám,
zatímco jsi byla ve škole.

9
00:00:27,375 --> 00:00:28,792
- Ta dá!
- Jacku?

10
00:00:28,875 --> 00:00:32,167
Ty tajnůstkářské hrdličky!

11
00:00:32,250 --> 00:00:35,333
- Zdá se, že vyhrál jackpot.
- Já si tak jistý nejsem.

12
00:00:35,417 --> 00:00:38,667
- Ten muž ti vyhrožoval?
- Upřímně? Nemám ponětí.

13
00:00:38,750 --> 00:00:43,083
Teď tu máme artefakt získaný
z trosek komplexu Avengers.

14
00:00:43,167 --> 00:00:45,958
Ronin zdecimoval
zločinecké podsvětí města.

15
00:00:46,042 --> 00:00:49,792
A jeho totožnost
zůstává dodnes záhadou.

16
00:00:49,875 --> 00:00:53,167
Dále tu máme
doprovodný kousek, Roninův oblek.

17
00:00:54,917 --> 00:00:56,667
Na nelezení těch hodinek
máme 90 sekund.

18
00:00:56,750 --> 00:00:57,875
Všechno ostatní je druhořadý.

19
00:00:57,958 --> 00:01:00,292
<i>Mladí lidé si myslí,
že se jim nic nestane,</i>

20
00:01:00,375 --> 00:01:01,833
<i>a myslí si to i bohatí lidé.</i>

21
00:01:01,917 --> 00:01:03,333
A ty jsi byla vždy obojí.

22
00:01:03,417 --> 00:01:05,917
<i>Není tomu tak. Přijdeš k úrazu.
........